Onze katholieke en missionaire wortels

De katholieke, missionaire wortels van Mensen met een Missie 

Mensen met een Missie (Stichting CMC) werd in 1931 opgericht om het werk van Nederlandse missionarissen te ondersteunen. Al bijna 90 jaar zet Mensen met een Missie zich in voor de meest kwetsbare mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze katholieke missionaire wortels zijn nog steeds belangrijk.

Belangrijke basis

De religieuzen zijn de belangrijkste donoren van Mensen met een Missie. Dankzij de bijdragen van een honderdtal ordes en congregaties kunnen wij ons werk doen. Vanuit het perspectief, de waarden en de traditie van de religieuzen bespreekt de AMA-commissie (Adviescommissie Missionaire Activiteiten) zes keer per jaar de programma’s van Mensen met een Missie.

Mensen met een Missie versterkt de eigen kracht van mensen zodat zij hun leven zélf kunnen verbeteren. Wij geloven dat échte verandering van onderop komt. De reden dat wij kleinschalige lokale initiatieven steunen. Mensen met een Missie werkt met sterke en dappere vrouwen en mannen die dagelijks werken aan verandering voor mensen in kwetsbare omstandigheden.

AMA houdt de traditie levend

De AMA-commissie ziet erop toe dat de fundamenten van de missionaire traditie en spiritualiteit in het werk van Mensen met een Missie vorm blijven krijgen in veranderende tijden. De samenstelling van de AMA-commissie is als volgt:

• Mevrouw M. Beusmans, geassocieerd lid CSSp (voorzitter)
• Mevrouw T. Beentjes, geassocieerd lid Mill Hill
• Zuster M. Polo SSpS
• De heer T. Boesten (kwaliteitslid KNR)
• De heer P. Bergmans
• Mevrouw M. Stoffers (ambtelijk secretaris)

Mede dankzij de bijdragen van een honderdtal ordes en congregaties kunnen wij ons werk doen.

Missionaire benadering van ontwikkeling

De AMA-commissie en Mensen met een Misse werken gezamenlijk volgens een missionaire benadering van ontwikkeling. Deze wordt gekenmerkt door een aantal specifieke criteria.

1. Wederkerigheid

De wederkerige dialoog is het krachtigste middel waarmee we werken. Het houdt in dat er gelijke ruimte is voor ieders inbreng, behoeften en achtergrond. Oplossingen, die middels dialoog worden gezocht, worden gezamenlijk gedragen.

2. Kleinschaligheid

We stellen de mens en zijn gemeenschap ter plaatse centraal. De gemeenschap is de maat; dat is veel meer dan de (financiële) omvang van het project.

3. Nabijheid

Wij staan in direct contact met de mensen en de gemeenschappen waarvoor wij ons door middel van programma’s en projecten inzetten. Lokale contactpersonen / coördinatoren vervullen een cruciale rol in de relatie.

4. Investeren in mensen en gemeenschappen

Wij investeren in de mensen en de gemeenschappen zelf en waar mogelijk in kleine structuren en voorzieningen. Het gaat om empowerment en zelfverwezenlijking, waarbij mensen zelf de eigenaar zijn van hun verandering.

5. Verandering van onderop

Het gaat om het stimuleren van ontwikkeling van onderop in plaats van over de hoofden van de mensen heen. De verandering moet van de mensen zélf komen.

6. Tijdgeest en vernieuwing

Hieronder verstaan we dat in een continue dynamiek van aanpassing en opname van de tijdsgeest staan. Hierdoor is het mogelijk dat er sprake is van het ontstaan van nieuwe inzichten en relaties waarmee de aansluiting bij de tijdsgeest wordt gewaarborgd.

Programma’s gesteund door de religieuzen

Klik op een van de onderstaande links om het specifieke programma te zien dat door de religieuzen wordt ondersteund.

Jaarlijkse relatiedag voor religieuzen

Ieder jaar organiseert Mensen met een Missie een relatiedag voor de religieuzen, belangrijke donoren van Mensen met een Missie. Deze dag wordt in nauwe samenwerking met de AMA-commissie georganiseerd. Het thema voor 2019 was religieus leiderschap. Vanwege de huidige situatie rond corona is besloten om de jaarlijkse AMA-dag in 2020 af te gelasten. Het is voorlopig helaas niet verantwoord om met een grote groep bij elkaar te komen. We blijven via e-mail, telefoon en waar mogelijk ontmoeting in klein verband met elkaar in contact.

Lees het verslag van de AMA-dag 2019