Den Haag, 6 mei 2019

Vandaag brengen Aartsbisschop Joseph Arshad en Father Emmanuel ‘Mani’ Yousaf Marvi, de nationale coördinator van de ‘Justice and Peace Committee’ uit Pakistan, een bezoek aan het kantoor van Mensen met een Missie. Samen met hen werkt Mensen met een Missie aan religieuze tolerantie in Pakistan.

‘Wij werken op vier thema’s’, aldus Aartsbisschop Arshad. ‘We bevechten discriminerende wetgeving, we ondersteunen mensen die beschuldigd worden van blasfemie, we staan slachtoffers van gedwongen bekering en gedwongen huwelijk bij en we doen onderzoek naar haatspraak in lesboeken op Pakistaanse scholen. Op dat laatste thema is Mensen met een Missie onze belangrijke partner.’

We werken in de geest van de grondlegger van Pakistan, Mohammad Ali Jinnah. In zijn speech van 11 augustus 1947 zei hij. “Je bent vrij, je bent vrij om naar je eigen tempel te gaan. Je bent vrij om naar je eigen moskee of ieder gebedshuis in de staat van Pakistan te gaan. Je mag iedere religie, kaste of geloof aanhangen – daar heeft de staat niets mee te maken…”

‘In deze geest werken we aan een harmonieus en vredig Pakistan, voor alle Pakistanen’, aldus Bisschop Arshad. ‘We richten ons op de gemarginaliseerde groepen in de Pakistaanse samenleving; dat zijn christelijke minderheden, maar ook sikh, hindoe, bahá’ís, parsi. En we zetten ons óók in voor achtergestelde moslims. Ook zij lijden onder een toenemend fundamentalisme en extremisme in Pakistan. Opdat íedereen in een beter, meer vredig Pakistan kan leven.’

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.