07 maart 2019 – Hola, Tana River County, Kenia

De aanslagen op 15 januari 2019 in Nairobi, werden opgeëist door Al-Shabaab. Deze Somalische terreurbeweging vindt in verschillende Keniaanse regio’s vruchtbare grond voor rekrutering. Onder andere in provincie ‘Tana River’. Hier is nu een uniek actieplan ontwikkeld om gewelddadig extremisme te stoppen en te voorkomen.

Rekrutering

De provincie Tana River kent een lange geschiedenis van interetnisch geweld en er is een strijd om natuurlijke hulpbronnen gaande. De werkeloosheid onder jongeren is hoog en de gemeenschappen die er wonen, voelen zich achtergesteld door de overheid. Al deze factoren tezamen hebben ertoe geleid dat de provincie het ​​toevluchtsoord is geworden voor recruiters, onder andere van terreurbeweging Al-Shabaab. Verschillende zaken zijn bekend van jongeren die zich bij de terreurbeweging hebben aangesloten.

Maatregelen

Verhoogde veiligheidsmaatregelen, patrouilles en een avondklok zijn in de provincie Tana River een aantal maatregelen die de overheid heeft genomen om terreur tegen te gaan. Regelmatig worden mensen vastgehouden waarvan vermoed wordt dat ze deel uitmaken van terreurnetwerken.

Uniek actieplan

Om de rekrutering een halt toe te roepen en gewelddadig extremisme te voorkomen en te stoppen, zijn in provincie Tana River in 2018 de handen ineen geslagen om tot een uniek actieplan te komen. Keniaanse samenwerkingspartner van Mensen met een Missie, KECOSCE (Kenia Community Support Center) heeft een leidende rol ingenomen in het vervaardigen van het actieplan, dat tot stand is gekomen in samenwerking met de provinciale en nationale overheid en verschillende andere partners. Het resultaat is een uniek plan waarin het nationale beleid is toegespitst op de uitdagingen die specifiek zijn voor de provincie Tana River.

Phyllis Muema, directrice van KECOSCE, schudt handen met de gouverneur van de provincie
bij de lancering van het actieplan.

Bottom-up en integraal

Door de inbreng van KECOSCE is het actieplan op een ‘bottom-up’ wijze tot stand gekomen. Ontmoetingen en dialoog met de jeugd, vrouwen en ouderlingen, focusgroep discussies met sleutelfiguren binnen de verschillende gemeenschappen van de provincie, hebben de basis gevormd voor het plan. Door deze aanpak konden alle factoren meegenomen worden die relevant zijn in het stoppen en voorkomen van gewelddadig extremisme. Het plan omvat naast maatregelen op het gebied van veiligheid dan ook plannen op het gebied van cultuur, kunst, media en gender.

Feestelijke lancering

Het actieplan werd op 19 februari jongstleden gelanceerd met een vredesoptocht. Op deze manier werden gemeenschapsleden gemobiliseerd en gesensibiliseerd voor het gebruik ervan. Een overheidsfunctionaris noemde de lancering van het plan ‘het aanbreken van een nieuw tijdperk in de beteugeling van terrorisme in de provincie Tana River en daarmee voor heel Kenia’.

Het actieplan werd gelanceerd met een vredesoptocht.

Leidende rol

De gouverneur die aanwezig was, prees KECOSCE voor de leidende rol die ze ingenomen heeft bij het ontwikkelen van het Tana River-actieplan. De commissaris van de provincie, benadrukte de noodzaak van samenwerking tussen niveaus van de overheid bij het uitvoeren van het plan.

Aanjagen

KECOSCE werkt momenteel samen met provinciale en nationale overheidsfunctionarissen om een provinciaal engagement-forum op te richten, waarin alle relevante belanghebbenden samen de uitvoering van het actieplan blijven monitoren en aanjagen.

Mensen met een Missie werkt in Kenia, onder andere met KECOSCE, aan religieuze tolerantie. Met lokale vrouwen- en jongerenleiders en religieuze leiders uit verschillende religieuze groepen wordt de rekrutering van jongeren door extremistische groeperingen tegengegaan. Ook werkt Mensen met een Missie op lokaal niveau aan betere relaties tussen religieuze gemeenschappen onderling. De inzet in Kenia is onderdeel van het programma “Freedom of Religion and Belief” dat Mensen met een Missie in zowel Kenia als Pakistan en Indonesië uitvoert.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.