Samen met de Irakese organisatie ‘Peace Freedom Organisation’ start
Mensen met een Missie een nieuw project in de stad Kirkuk. Daarmee willen we het vertrouwen tussen de verschillende gemeenschappen in de stad laten groeien.

In het noorden van Irak ligt Kirkuk. Het is een diverse stad in religieus en etnisch opzicht. Kirkuk heeft een rijke, maar ook gewelddadige geschiedenis. De Arabisering-campagne van het Baath-regime, de Amerikaanse invasie en het geweld van IS zorgden ervoor dat veel mensen moesten vluchten en getraumatiseerd raakten. De verschillende groepen in Kirkuk kwamen steeds meer tegenover elkaar te staan.

In het project trainen we een van de minderheden, namelijk christenen, in het ondersteunen van gesprekken. Zodat zij ontmoetingen tussen alle groepen in de stad – Arabieren, Turkmenen en Koerden – kunnen begeleiden.

Hoe praat je met elkaar over al het leed van de afgelopen jaren en het onrecht dat iedere groep is aangedaan? Dit samen onderzoeken, helpt inwoners weer in gesprek te gaan en te bouwen aan een vrediger Kirkuk.

Nieuwe moed
Sangar Salih, de directeur Peace Freedom Organisation Irak vertelt: ‘Onze samenwerking met Mensen met een Missie in Kirkuk is als een kaars op een donkere plek: het brengt hoop. Al decennialang is er strijd in Kirkuk. Door de moeilijke situatie waren er weinig initiatieven voor de opbouw van vrede. Nu hebben jonge mensen de moed om aan de toekomst te werken. Christenen, een minderheid in onze regio, nodigen anderen uit om zich samen in te zetten voor vrede. De mensen van Kirkuk willen leven, geen conflict.’

Gedreven door eenzelfde verlangen
Janneke Stegeman, programmaregisseur Irak bij Mensen met een Missie kijkt met een hoopvolle blik naar de aanstaande samenwerking: ‘Het is een tijd van veel thuis zijn en weinig ontmoetingen. Extra inspirerend om nu toch contacten te leggen met mensen in Irak en Kurdistan, zoals van onze samenwerkingspartner Peace Freedom Organisation, en te ontdekken dat we gedreven worden door eenzelfde verlangen: werken aan verbinding tussen mensen en een vredigere samenleving.’

Ook directeur Mensen met een Missie, Rick van der Woud benadrukt het belang van deze samenwerking. ‘Het is van belang dat er in Irak, in dit geval de stad Kirkuk, van onderaf wordt gewerkt aan vredesopbouw en samenwerking tussen verschillende geloofsgroepen. De heersende geopolitiek in de regio zorgt er namelijk voor dat gewone burgers slachtoffer worden van conflicten die zij niet in de hand hebben. Juist nu moeten we ervoor zorgen dat we verbinding brengen waar mensen uit elkaar worden gedreven.’

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.