5 Februari 2017

Mensen met een Missie en Islamic Relief Worldwide intensiveren samenwerking.

Islam en vrede. Ze worden niet vaak in één adem genoemd dezer dagen. Mensen met een Missie gaat intensiever samenwerken met Islamic Relief Worldwide aan vredesopbouw. Daarvoor hebben directeur Rick van der Woud van Mensen met een Missie en Waseem Ahmad van Islamic Relief Worldwide deze week in Birmingham een ‘memorandum van overeenstemming’ getekend voor de periode van 2017 tot en met 2018.

‘Juist nu, in deze tijden van polarisatie en haat, moeten wij laten zien dat het anders kan. Dat je met een organisatie van andere religieuze kleur prima kunt samenwerken aan vrede.’

Vredesopbouw

Mensen met een Missie en Islamic Relief Worldwide werken samen aan een methode voor vredesopbouw voor religieuze leiders van diverse geloven. Verder bouwen zij hun interreligieuze samenwerking op de Filipijnen verder uit. Doel is om alle bevolkingsgroepen te betrekken bij het vredesproces op het eiland Mindanao, waar al decennia een gewapend conflict woedt.

Islamic Relief Worldwide is een onafhankelijke humanitaire ontwikkelingsorganisatie. Zij heeft haar hoofdkantoor in Birmingham, Engeland. Zij laat zich leiden door waarden uit de Koran zoals oprechtheid, compassie, sociale rechtvaardigheid en rentmeesterschap. De organisatie heeft al ervaring met een methode voor islamitische vredesopbouw.

Mensen met een Missie zet zich al ruim tachtig jaar in voor de meest kwetsbare mensen in veertien landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Onze missie is een menswaardig bestaan voor iedereen. Wij versterken de eigen kracht van mensen zodat zij hun leven zélf kunnen verbeteren. Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen. Net als onze grondleggers, de Nederlandse orden en congregaties. Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.