Rick van der Woud is met ingang van 1 februari benoemd tot directeur van Mensen met een Missie. Hij nam al de taken waar van Jeroen Goosen na diens vertrek eind november vorig jaar.

Bestuursvoorzitter van Mensen met een Missie, Eric Heres: ‘Met Rick hebben we een directeur met internationale ervaring die het unieke karakter van Mensen met een Missie bij een brede groep zichtbaar kan maken. Hij weet mensen te verbinden en is thuis in de katholieke wereld. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij, samen met het team van toegewijde professionals, Mensen met een Missie in het sterk veranderende veld van internationale samenwerking krachtig weet neer te zetten. En dat is hard nodig. Wij komen vanuit de missionaire traditie op voor de zwaksten op onze aarde. Voor die mensen waar niemand meer naar omkijkt. Daar moeten en zullen we al onze energie in blijven stoppen.’

Wij mogen kwetsbare mensen niet uit het oog verliezen.

Bevlogenheid

Rick van der Woud (1977) wil met bevlogenheid inhoud geven aan de koers van de organisatie. ‘Mensen met een Missie is een mooie en betrokken organisatie. Met ideeën, partners, projecten en samenwerkingsverbanden die opvallen en ertoe doen. In deze tijd van brandhaarden en crises, van haat en polarisatie is het nog meer nodig dat wij kwetsbare mensen niet uit het oog verliezen. Dat wij ons sterk maken voor diegenen die steun in de rug kunnen gebruiken om hun plek aan tafel te krijgen. De plek waar de besluiten genomen worden. Mensen die zelf opstaan tegen onrecht in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Mensen die vrede en verzoening dichterbij brengen. Daar én hier.’

Adjunct-directeur

Per 1 februari is ook Marjan Stoffers (1960) benoemd tot adjunct-directeur. Marjan heeft al zes jaar als Hoofd Programma’s voor Mensen met een Missie gewerkt. Marjan heeft brede ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Haar expertise en gedrevenheid zullen in de komende periode ruim benut gaan worden.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.