Uitsluiting ligt aan de basis van ieder conflict. Klein en groot. Zo ook in de Verenigde Staten. De dood van onschuldige Amerikaanse burgers door gewelddadig optreden van de politie is diep verontrustend. Net als het gemak waarmee politici geweld gebruiken om hun gelijk te bewijzen. Te polariseren in plaats van te verbinden.

Ik zie de mechanismen van uitsluiting hun kille en vernietigende werk doen in alle landen waar Mensen met een Missie actief is. Daarin zijn de Verenigde Staten helaas niet uniek.

Maar racisme, uitsluiting en geweld kunnen nu niet meer genegeerd worden door de mensen die er iets aan kunnen doen. Zij hebben de macht, de netwerken, de middelen. Zonder hen verandert er niets. In iedere context ligt de macht en dus de oplossing ergens anders. In de Verenigde Staten ligt die, net als in Nederland, bij witte mensen. In Soedan bij de militairen. In Bolivia bij de mannen. In India bij de nationalistische hindoes.

De stille meerderheid
Omdat roepen om verandering niet in het belang is van degenen die profiteren van ongelijkheid, is een deel van de mensen stil. Anderen zijn stil omdat ze zich niet veilig genoeg voelen om zich uit te spreken over de huidige onlusten en demonstraties. Weer anderen zijn stil uit desinteresse. Samen vormen zij de meerderheid. Toch, daar ben ik van overtuigd, stil zijn werkt niet. Degenen met macht moeten wakker geschud worden. En dat kan alleen als de stille meerderheid zich óók uitspreekt.

Het is de kunst om die mensen die zwijgen, aan het praten te krijgen. Daar is een crisis als deze kennelijk voor nodig. Dat is in zichzelf een treurig feit. De mensen met een missie die wij steunen, geven ons keer op keer een fundamenteel inzicht: het is cruciaal dat mensen die protesteren tegen uitsluiting en ongelijkheid niet bezwijken onder de verleiding te grijpen naar wapens en geweld. Geweldloos protest heeft de meeste kans om mensen van gedachten te laten veranderen.

Tegenmacht moet klein beginnen
Duizenden op hun buik liggende mensen op een brug in Portland. De muur van witte demonstranten rondom zwarte demonstranten. Beelden die niet van het netvlies zijn te wissen. Niet bij de mensen die zwijgen en niet bij de mensen met macht. En dat is precies de bedoeling.

Tegenmacht moet klein beginnen. Zoals ieder begin van positieve verandering klein is. Het is niet moeilijk: wees nieuwsgierig naar de ander. Weet wat de beweegredenen van die ander zijn. Probeer het leed van de ander te begrijpen. Leer elkaar kennen. Want dan protesteer je. Door te doen wat de polariserende ander niet wil: verbinden.

Doen wat de polariserende ander niet wil: verbinden. – Rick van der Woud

Sinds februari 2017 is Rick directeur van Mensen met een Missie. Onder zijn leiding zet het team van Mensen met een Missie zich samen met haar uitgebreide netwerk van lokale mensen en organisaties in tegen uitsluiting, onderdrukking en discriminatie. In 13 landen in Latijns Amerika, Afrika en Azië.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.