Den Haag, 29 mei 2020 – Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, binnen het beleidskader Power of Voices, het consortium Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA) uitgenodigd om samen een strategie te ontwikkelen ter bevordering van vrijheid van religie en levensovertuiging in zeven landen. JISRA is een internationaal interreligieus consortium bestaande uit Mensen met een Missie, Faith to Action Network, Tearfund (VK en Nederland), Islamic Relief Worldwide en Search for Common Ground.

Volgens het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken woont meer dan 75% van de wereldbevolking in landen met een beperkte vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Het ministerie heeft het recht op vrijheid van religie en levensovertuiging tot een pijler van haar mensenrechten- en internationaal ontwikkelingsbeleid gemaakt. JISRA is vereerd om aan deze pijler bij te kunnen dragen.

Het is een krachtig signaal dat de Nederlandse overheid in het bewaken van de vrijheid voor iedereen de rol van religie serieus neemt. Rick van der Woud, directeur Mensen met een Missie

“Fantastisch!”, aldus Rick van der Woud, directeur Mensen met een Missie. “Het is een krachtig signaal dat de Nederlandse overheid in het bewaken van de vrijheid voor iedereen de rol van religie serieus neemt. En daar met ons op wil werken in de komende jaren. Samen tegen radicalisering, samen tegen extremisme, samen tegen uitsluiting!”

“We zijn erg verheugd om deel uit te maken van dit consortium en om in nauwe samenwerking met de Nederlandse regering te bouwen aan veiligere, rechtvaardigere en vreedzamere samenlevingen waar gezonde samenwerking tussen religies de norm is, interreligieuze dialoog wordt gewaardeerd en waar vrijheid van godsdienst of levensovertuiging wordt gewaarborgd.”- Charline Burton, Executive Director, Search for Common Ground.

Bruggen bouwen

De betekenis van het Arabische woord Jisr’ is brug. Dat symboliseert perfect wat het JISRA-consortium wil doen: bruggen bouwen tussen verdeelde gemeenschappen.

‘Verschillende religies hebben veel overeenkomsten en weinig verschillen, ze bieden mensen de normatieve basis voor wat goed en fout is. Onze leer heeft veel gemeen met mensenrechten. Maar al te vaak wordt ons geloof gebruikt om te verbannen, lastig te vallen en de waardigheid van anderen te schenden. De daders zijn geen echte gelovigen. Dit moet iedereen weten. Binnen ons interreligieuze netwerk zullen we samenwerken met geloofsleiders uit verschillende religies: moslims, christenen, confucianisten, hindoes, bahai en boeddhisten om dergelijke schadelijke praktijken in onze gemeenschappen te identificeren en te corrigeren. Laten we onze verschillen terzijde schuiven en werken met onze overeenkomsten.’ – Prof Dr. Ahmed Ragab, vice-voorzitter en oprichter, Faith to Action Network; Internationaal Islamitisch Centrum voor Bevolkingsstudies en Onderzoek, Al Azhar University.

Begin 2020 bracht Mensen met een Missie jongeren uit Indonesië, Kenia en Nederland met verschillende geloofsachtergrond bij elkaar. 

“Religieuze actoren spelen een belangrijke rol in lokale gemeenschappen, vooral in een wereld waar meer dan 80% van de bevolking aangesloten is bij een grote religie. Dit partnerschap zal ons helpen religieuze actoren verder te versterken en te ondersteunen bij het aanpakken van schadelijke normen en praktijken in hun gemeenschappen, en te pleiten voor een duurzame en zinvolle dialoog en verandering op alle niveaus van de samenleving. ” – Ephraim Tsegay, Country Director voor Ethiopië, Tearfund.

Vrouwen en jongeren

Het JISRA-consortium brengt een grote verscheidenheid aan lokale, op geloof gebaseerde partners, netwerken, jongerenorganisaties en vrouwenorganisaties samen om inclusieve stemmen en beleidsmaatregelen te versterken.

“Jonge mensen staan ​​centraal in alles. Ze zijn de grootste generatie ooit en hun acties zullen de toekomst vormgeven. Wij zullen met onze jonge mensen werken om een ​​prachtige visie op een gedeelde toekomst te ontwikkelen, waar mensen met verschillende religies vreedzaam en in harmonie samenleven. Dit is wat dit strategische partnerschap ons zal helpen doen.” – Eerwaarde Canon Grace Kaiso, vertrekkend voorzitter en oprichter, Faith to Action Network.

“Als gelovige vrouw wil ik niet dat mensen mijn religie misbruiken om mijn rechten of die van anderen te ontkennen. Mijn leven is toegewijd aan het leren van vrouwen om kritisch om te gaan met hun geloofslessen, deze te begrijpen en te spreken vanuit die kennis. Dit consortium zal de stem van vrouwen verheffen bij het aanpakken van onrechtvaardigheden en het tot de orde roepen van mensen die religie misbruiken”. – Dr. Emma Rachmawati, Dra., Mkes, bestuurslid en oprichter, Faith to Action Network; Muhammadiyah en Aisyiyah.

 

Jongeren met een verschillende geloofsachtergrond (moslim en christen) nemen deel aan activiteiten die worden georganiseerd door de Uganda Joint Christian Council en het Muslim Center for Justice and Law, met de steun van Faith to Action Network. 

Verschillende niveaus

Door de unieke samenstelling van het consortium kan JISRA zowel binnen geloofsgemeenschappen als met besluitvormers op hoog niveau werken.

  • JISRA zal binnen religieuze gemeenschappen werken om discriminatie, extremistische neigingen en haat jegens anderen aan te vechten.
  • JISRA zal bruggen tussen religieuze gemeenschappen vergemakkelijken en versterken door interreligieuze actie aan te moedigen en gemeenschappelijke misstanden aan te pakken.
  • JISRA zal samenwerken met lokale, nationale en internationale autoriteiten om het optreden van de staat op het gebied van godsdienstvrijheid doeltreffender te maken en verdeeldheid zaaiende beleidsmaatregelen en praktijken aan te vechten.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.