Op dinsdag 3 maart organiseerde Mensen met een Missie, in samenwerking met Prisma en Tear, een kennissessie over de invloed van religie op gendergelijkheid. Verschillende toonaangevende organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en religie namen deelDe sessie werd gefaciliteerd door WO=MEN, het grootste genderplatform in Europa, dat zich inzet voor gendergelijkwaardigheid. 

Religie inzetbaar voor gendergelijkwaardigheid

Tijdens de sessie werd duidelijk dat religie en gender onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zo sprak Laila Ait Baali, directrice van WO=MEN: “Het religieuze kan een enorme belemmering zijn als het gaat om het realiseren van vrouwenrechten, maar tegelijkertijd kunnen religieuze leiders een enorme bron van inspiratie zijn en taboes doorbreken.” Benadrukt werd dat religie de kern is waaruit mensen leven en handelen. Hierdoor kan religie bij uitstek positief ingezet worden voor gendergelijkwaardigheid. Dat is ook wat Mensen met een Missie doet in haar programma’s in Bolivia 

Tegelijkertijd kunnen religieuze leiders een enorme bron van inspiratie zijn.

Geweld tegen vrouwen in Bolivia

Marjolein Westerhof, Regisseur Identiteitsgebonden Programma’s bij Mensen met een Missie, liet tijdens de kennissessie met een casus zien hoe Mensen met een Missie religie inzet voor gendergelijkwaardigheidGeweld tegen vrouwen is in Bolivia een groot probleemDe meerderheid van de Boliviaanse bevolking is gelovig, waardoor het spirituele overal aanwezig is in het alledaagse leven.  

Katalysator van verandering

Religie kan juist een bron van bevrijding, inspiratie, hoop, motivatie en verbinding zijn. Een katalysator van verandering”, aldus Marjolein. Een voorbeeld van hoe Mensen met een Missie dit in de praktijk toepast is een herinterpretatie van religieuze teksten. Boliviaanse mannen wordt een lezing van Bijbelteksten aangereikt, vanuit gendergelijkwaardig perspectief.  Zo wordt het traditionele beeld van mannelijkheid zoals dat in Bolivia geldt – de man als dominant en overheersend – doorbroken. En worden de teksten een bron van verandering.

Religie kan juist een bron zijn van verandering.

Marjolein Westerhof die vertelt over de casus in Bolivia.   

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.