Den Haag, 2 november 2016

Jeroen Goosen (53 jaar) vertrekt na ruim drie jaar als directeur van Mensen met een Missie, een katholieke organisatie voor internationale samenwerking.

In goed overleg met het bestuur heeft Jeroen geconcludeerd dat de veranderingsfase waarin de organisatie zich bevindt vraagt om een andere stijl van leiderschap. Daarom heeft hij besloten Mensen met een Missie te verlaten om het voorgenomen veranderingsproces een zo groot mogelijke kans op succes te geven. Jeroen legt per 1 december a.s. zijn taken neer, tot die tijd zorgt hij voor een goede en zorgvuldige overdracht van zijn werkzaamheden. Het huidige managementteam – Marjan Stoffers en Rick van der Woud – neemt tijdelijk zijn werkzaamheden over. Waar nodig worden zij bijgestaan door het bestuur.

Jeroen Goosen is in augustus 2013 in dienst gekomen van Mensen met een Missie. Onder zijn leiding is Mensen met een Missie vernieuwende projecten als 100 Reporters gestart en zijn de banden met de voor Mensen met een Missie belangrijke religieuze ordes en congregaties verdiept. Ook hebben managementteam, directie en bestuur een nieuwe strategie geformuleerd om Mensen met een Missie toekomstbestendig te maken. Jeroen Goosen: “Ik ben er trots op dat ik de afgelopen jaren deel heb mogen uitmaken van een team dat dagelijks met passie werkt aan het ideaal van menselijke waardigheid en rechtvaardigheid. En ik hoop dat de organisatie de toekomst krijgt die deze verdient.”

Eric Heres, voorzitter van Mensen met een Missie: “Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop Jeroen zijn expertise en ondernemerschap heeft ingezet voor Mensen met een Missie. Onze organisatie bevindt zich in een uitdagende fase van haar bestaan. Mensen met een Missie is een prachtige organisatie die vanuit missionaire bevlogenheid opkomt voor de zwaksten op onze aarde. Samen met onze professionals en onze partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kleinschalig en lokaal elke dag weer het verschil. Deze rol krijgen we niet cadeau en willen we ook in de toekomst blijven vervullen. Daar blijven we ons – bestuur, managementteam, professionals en partners – samen voor inzetten.”

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat met bovenstaande invulling van de directietaken en verantwoordelijkheden de voortgang van de organisatie alsook de voortgang van het voorgenomen veranderingsproces wordt gewaarborgd.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.