‘s-Hertogenbosch, 25 november 2019 – Welke bijdrage kan religieus leiderschap leveren aan verandering en ontwikkeling? Deze vraag stond het afgelopen jaar centraal bij Mensen met een Missie en de AMA-commissie. Op 25 november hielden we over dit thema een symposium in Den Bosch.

Mensen met Durf en een Missie
Eerder dit najaar bracht Mensen met een Missie het boek Mensen met durf en een missie uit. Dit boek bevat vijf essays over religieus leiderschap. De auteurs gaven tijdens het symposium de aftrap over het belang en de actualiteit van religieus leiderschap in de wereld van vandaag.

De auteurs René Grotenhuis, Hugo Hinfelaar M. Afr., Ton Groeneweg
(presentator), Jorge Castillo Guerra, Rick van der Woud en Marjan Stoffers gaven de aftrap.
Er zit veel wijsheid opgesloten in religieuze bronnen
Rond zogenaamde dialoogtafels werd geanimeerd met elkaar gesproken over verschillende invalshoeken van het thema. Dialoog staat voor een gespreksvorm waarbij een open gedachtewisseling plaatsvindt. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten bij de deelnemers. Ook werden persoonlijke ervaringen gedeeld, zoals:

‘Daar waar ik mezelf ben, daar openen mensen zich. Dan pas word je serieus genomen, ook als religieus leider.’
‘Leiderschap is dienen, het gaat om de ander en loslaten wat je hebt.’

 

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.