^Foto: ORIVAC

1 april 2019 – Colombia

De inheemse gemeenschappen in Colombia zijn het zat dat de regering niet luistert. Door het hele land zijn zij massaal aan het demonstreren. Dit is wat je erover moet weten.

1. Inheemsen hebben het zwaarst te lijden onder het gewapende conflict

In Colombia wonen meer dan 100 verschillende inheemse groepen, maar zij maken slechts 1-3% deel uit van de totale bevolking. Inheemsen zijn één van de groepen die het hardst getroffen worden door het conflict. Dat komt omdat de armoede onder hen groot is en omdat zij wonen in gebieden die rijk zijn aan natuurlijke bronnen. Gewapende groepen proberen deze gebieden decennialang met grof geweld op te eisen. Het vredesakkoord, dat in 2016 getekend werd door de Colombiaanse overheid en guerrillagroepering FARC, heeft er nog niet voor gezorgd dat het geweld consequent is afgenomen.

Demonstratie in Bogotá, nadat president Duque officieel bezwaar tegen de Wet voor Speciale Vrederechtspraak (JEP). Onze lokale collega Dokera (rechts) loopt mee en nodigt Duque uit om met hen te praten in departement Cauca.

2. De nieuwe regering dwarsboomt de implementatie van het vredesakkoord

Bij de nieuwe regering, onder leiding van president Duque, is er geen politieke wil en nauwelijks budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van het vredesakkoord. In dit akkoord staan belangrijke afspraken over de herverdeling van land, waarheidsvinding, reparatie voor slachtoffers en speciale jurisdictie voor daders. Op 11 maart 2019 maakte Duque officieel bezwaar tegen de Wet voor Speciale Vrederechtspraak (JEP). Hiermee schuift hij een van de belangrijkste en – vooral voor de hardst getroffen groepen – meest hoopvolle elementen uit het vredesakkoord van tafel.

Mensen van verschillende inheemse groepen maken zich klaar voor de demonstraties, de Minga genoemd.

3. De eisen: vredesakkoord, ontwikkelingsplannen en halt aan mijnbouw

Sinds 11 maart zijn door het hele land ruim 22.000 inheemsen de straten op gegaan om te eisen dat de regering naar hen luistert. De wegblokkades die deze Minga teweeg heeft gebracht, leggen belangrijke delen van de infrastructuur in het land plat. De inheemsen willen dat de regering de afspraken in het vredesakkoord naleeft – inclusief het intact houden van de JEP – en hen opneemt in de Nationale Ontwikkelingsplannen. Ook willen zij dat hun grondgebied – dat in toenemende mate opgeëist wordt door internationale mijnbouwbedrijven – beschermd wordt.

Duque geeft geen gehoor

President Duque weigert de inheemse gemeenschappen te woord te staan en heeft de uitnodigingen om naar het departement Cauca te komen om te onderhandelen, afgeslagen. Het heeft ervoor gezorgd dat elke dag meer mensen zich aansluiten bij de demonstraties. Het plan is dat de Minga doorgaat totdat eindelijk naar hen geluisterd wordt.

Mensen met een Missie werkt in Colombia aan lokale vredesopbouw voor Afro-Colombianen en inheemsen. Wij stimuleren de rol van vrouwen bij vredesprocessen en strijden tegen geweld tegen vrouwen, zoals vrouwenhandel.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.