Mensen met een Missie werkt aan vrede en verzoening. Met name op plekken waar spanningen en conflicten langs religieuze en vaak etnische en culturele lijnen lopen. Maar hoe doe je dat concreet, ‘werken aan vrede’?

Rondom deze vraag gaat Mensen met een Missie in mei met verschillende experts om tafel. Het betreft een denkoefening met internationale deelnemers in de interreligieuze setting van het Filipijnse eiland Mindanao.

Drie bevolkingsgroepen

Het eiland Mindanao is het op één na grootste eiland van de Filipijnen, in het uiterste zuiden van de archipel. Mindanao telt meer dan 22 miljoen inwoners en de hoofdstad is Davao City, waar de huidige Filipijnse president Duterte vele jaren burgemeester was. Op het eiland leven verschillende bevolkingsgroepen. Grofweg zijn ze in te delen in drie groepen:

  • Lumads, een verzamelnaam voor verschillende inheemse bevolkingsgroepen. Zij vormen ongeveer 5% van de bevolking op het eiland.
  • Moro, de moslimbevolking, zij vormen 25% van alle inwoners.
  • Christenen, met name katholieken. Zij vormen met 70% de overgrote meerderheid van de eilandbevolking.

Een vrouw van de inheemse Tagakolu gemeenschap op Mindanao

Spanningen en conflicten

Al tientallen jaren leiden spanningen op het eiland geregeld tot oplaaiende gewapende conflicten. De inheemse en moslimbevolking wil meer autonomie en zeggenschap over hun eigen levenssituatie dan de Filipijnse overheid bereid is te geven. De afgelopen jaren zijn er vanuit beide kampen pogingen gedaan om het conflict op te lossen, maar dit strandt telkens op politieke onwil of onmacht.

Gereedschapskist voor vrede

In deze complexe situatie gaat Mensen met een Missie in mei om de tafel met vertegenwoordigers van de drie bevolkingsgroepen én andere experts op het gebied van vredesopbouw uit Uganda, Kenia, Groot-Brittanië en India. Doel van deze bijeenkomst: samen een gereedschapskist voor vrede ontwikkelen met bijdragen uit alle drie de tradities; de inheemse, de islamitische en de christelijke.

Vredesopbouw door bemiddeling en consultatie

Mensen met een Missie is van mening dat met name de rijke traditie van vredesopbouw en conflicthantering van de Lumads een aanvulling kan zijn op de conventionele, vaak vrij technische methodes. Waar conflictoplossing in de westerse samenleving vaak bestaat uit de uitspraak van een onafhankelijke rechter, die schuld en straf bepaalt, spelen in de Lumad traditie elementen als bemiddeling door de gemeenschap en herstel van relaties een belangrijke rol.

Een man van de inheemse Tagakolu gemeenschap op Mindanao spreekt een gebed uit

Gebruik maken van wat er al is

Mensen met een Missie wil deze traditionele manieren van vredesopbouw en conflicthantering optimaal benutten. Het is belangrijk om oog te hebben voor verbindingen, relaties en mechanismen die er in dorpen en gemeenschappen al zijn voor verzoening en relatieherstel.

Methode voor islamitische vredesopbouw

Mensen met een Missie werkt in voorbereiding op de bijeenkomst in mei nauw samen met Islamic Relief Worldwide. Dit is een onafhankelijke humanitaire ontwikkelingsorganisatie die expert is op het gebied van vredesopbouw vanuit de islamitische traditie. Zij hebben een methode uitgewerkt die is gebaseerd op waarden uit de Koran zoals oprechtheid, compassie, sociale rechtvaardigheid en rentmeesterschap.

Deze methode is in verschillende landen uitgeprobeerd maar nog niet op Mindanao. De ervaring van Islamic Relief Worldwide is dat vormen van vredesopbouw die ook door de VN en andere internationale spelers worden gebruikt, veel beter landen bij islamitische gemeenschappen wanneer ze zijn ingebed in islamitische waarden. In Mindanao willen we kijken of dit ook zo werkt binnen christelijke en inheemse gemeenschappen.

Samen bouwen aan vrede

Als het in mei lukt om vanuit de drie tradities op Mindanao (de inheemse van de Lumads, de islamitische en de christelijke traditie), een methode voor vredesopbouw te ontwikkelen die elementen bevat die uitgaat van de inzichten en ervaringen die lokaal aanwezig zijn, dan zou dat geweldig zijn. In eerste instantie voor Mindanao, maar hoe mooi zou het zijn als Mindanao vervolgens een lichtend voorbeeld van vredesopbouw wordt voor mensen op andere plekken in de wereld!

Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.