Op het Filipijnse eiland Jolo zijn op 27 januari jongstleden zeker 20 doden en 81 gewonden gevallen bij een dubbele aanslag op een katholieke kerk.

Volgens de BBC heeft terreurbeweging ISIS aangegeven achter de aanslagen te zitten. Op het eiland Jolo is de terreurbeweging Aby Sayyaf actief, waarvan verschillende afdelingen zich loyaal aan ISIS hebben verklaard.

De relaties tussen de christelijke en moslim bevolking op het eiland zijn al lange tijd gespannen. Mensen met een Missie zet zich met verschillende mensen en organisaties in voor interreligieuze vredesopbouw op de Filipijnen, zo ook op Jolo.

Relaties onder druk

Pater Sebastiano is één van die samenwerkingspartners. Vanuit zijn centrum voor dialoog ‘Silsilah’ zet hij zich al veertig jaar in voor vrede door interreligieuze ontmoetingen en dialoog, onder andere op het eiland Jolo. Door de opkomst van extremistische groeperingen zoals Abu Sayyaf, hebben veel christenen het eiland Jolo verlaten. En sommige moslims kiezen er ook voor te verhuizen naar het grotere eiland Mindanao. De aanslagen hebben de gespannen relaties op het eiland verder onder druk gezet.

Pater Sebastiano

Geest van dialoog

Kort voor de aanslagen was pater Sebastiano op Jolo voor een bijeenkomst met mensen die zich verbonden voelen met het Silsilah dialoog centrum. Het was een bijeenkomst waarbij christenen en moslims met elkaar deelden hoe ze onder de gespannen situatie leven. ‘Deze bijeenkomst deed mij beseffen dat de geest van dialoog nog steeds levend is op Jolo.’ aldus Sebastiano.

De enige weg

Pater Sebastiano laat nu weten dat ook na de aanslagen de dialoog tussen moslims en christenen voortgezet wordt; ‘it is the only way to follow’.

Mensen zoals pater Sebastiano zorgen ervoor dat ook in de meest moeilijke situaties mensen met elkaar in gesprek blijven en de interreligieuze dialoog gaande blijft.

Helpt u mee de dialoog gaande te houden in Jolo?

DONEER

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.