Labuan Bajo, 31 Oktober 2018

Zelden wordt de keten van mensenhandel in de volle breedte besproken zoals deze dagen in Labuan Bajo op het eiland Flores, in de Indonesische provincie Nusa Tenggara Timur (NTT), hotspot van mensenhandel in de regio.

Integrale aanpak van keten van mensenhandel

Van 31 oktober tot en met 2 november 2018 komen op initiatief van Mensen met een Missie ruim 40 vertegenwoordigers van religieuze organisaties, seculiere instanties, researchinstituten, mediaorganisaties en internationale instanties als de International Labour Organization en International Organization for Migration samen om de problematiek van mensenhandel te bespreken.

De overheid is op het hoogste niveau afgevaardigd in de persoon van vice-gouverneur Dhr. Josef Sae Noi. Doel van de conferentie is om op basis van best practices concrete aanbevelingen te doen voor een integrale aanpak voor het bestrijden van de inhumane praktijk van mensenhandel in Zuidoost-Azië.

Vice-gouverneur Dhr. Josef Sae Noi (midden) opent de conferentie.

Arbeidsmigratie

Volgens een onderzoek dat de Wereldbank in 2017 publiceerde, werken meer dan 9 miljoen Indonesiërs in het buitenland.  Door het hogere salaris dat ze in deze landen verdienen, leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan het bestrijden van armoede in hun thuisland. Veel van deze arbeidsmigranten vertrekken echter zonder geldige documenten en vormen een zeer kwetsbare groep, vaak met uitbuiting en mishandeling als gevolg.

Ontzielde lichamen

De meeste Indonesische slachtoffers van mensenhandel zijn afkomstig uit de provincie Nusa Tenggara Timur (NTT), waar de eilanden Timor, Flores en Sumba deel van uitmaken. Dit jaar alleen al kwamen 78 ontzielde lichamen van arbeidsmigranten terug naar de NTT provincie, waarvan slechts 2 gedocumenteerde arbeidsmigranten waren. De overige slachtoffers waren illegaal werkzaam in het buitenland. De overheid slaagt er niet in om een effectieve strategie tegen mensenhandel te ontwikkelen. Daders worden zelden geïdentificeerd of berecht en slachtoffers krijgen nauwelijks steun.

Niet óver slachtoffers maar mét overlevenden praten

Aan de conferentie in Labuan Bajo nemen naast de vertegenwoordigers van verschillende instanties ook vrouwen deel die de praktijk van mensenhandel aan den lijve ondervonden hebben. Zij kunnen uit eigen ervaring vertellen hoe rekrutering onder valse voorwendselen in zijn werk gaat en hoe eenmaal in het buitenland, hen alle rechten ontnomen werden.

Oorzaken wegnemen

Armoede is nog steeds de belangrijkste reden waarom met name inwoners van de Indonesische NTT provincie naar het buitenland vetrekken om te werken. Om tot een integrale aanpak van de problematiek te komen, zal ook het beleid dat ingezet wordt om inwoners van de regio werkgelegenheid te bieden in hun eigen regio, onderwerp zijn van gesprek op de conferentie.

Welkom op de conferentie Tegen Mensenhandel.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.