Deze maand kwam bij verschillende goede doelen wangedrag van hulpverleners aan het licht. Onacceptabele incidenten die een schaduw werpen op het mooie werk dat door hulporganisaties wordt gedaan. Maar hoe zit dit bij Mensen met een Missie?

Zijn er bij Mensen met een Missie ooit zaken van seksueel wangedrag door medewerkers geconstateerd?

Nee, bij Mensen met een Missie zijn er geen zaken bekend van seksueel wangedrag door medewerkers.

Hoe handelt Mensen met een Missie als een dergelijke zaak aan het licht komt?

Met meldingen van seksueel misbruik en/of ander ontoelaatbaar gedrag (zoals fraude), wordt discreet, passend, en slagvaardig omgegaan. Medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en samenwerkingspartners van Mensen met een Missie moeten allemaal een gedragscode ondertekenen. Het niet naleven van deze gedragscode heeft maatregelen tot gevolg, inclusief ontslag. Is er sprake van een strafbaar feit, dan wordt aangifte gedaan bij de politie. Als samenwerkingspartners zich schuldig maken aan wangedrag stoppen wij per direct de samenwerking.

Kan Mensen met een Missie ervoor zorgen dat (seksueel) wangedrag niet voorkomt?

Helaas is het onmogelijk om (seksueel) wangedrag compleet uit te sluiten. Maar wij zijn ervan overtuigd dat vertrouwen de sleutel is in het voorkomen van wangedrag. Mensen met een Missie hecht daarom enorme waarde aan de vertrouwensrelaties die wij in de afgelopen 80 jaar hebben opgebouwd. Wij bouwen continu aan vertrouwen tussen ons en onze lokale partnerorganisaties, maar ook tussen onze lokale collega’s en de mensen die zij dagelijks ondersteunen.

Wat doet Mensen met een Missie verder om (seksueel) wangedrag te voorkomen?

Wij werken ook aan het creëren van een cultuur waarin we elkaar bevragen over integer gedrag en waarin wij openlijk praten over ontoelaatbaar gedrag. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat mensen bij integriteitsschendingen of vermoedens daarvan, zich durven uit te spreken en het durven te rapporteren.
Heb je nog vragen of wil je met ons in gesprek over dit thema? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.