Het bestaan van de bewoners van Aurora wordt bedreigd door grootschalige economische projecten en natuurrampen. Mensen met een Missie werkt aan het versterken van de (land)rechten van deze kwetsbare groep. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door ASN Foundation.

In de provincie Aurora op de Filipijnen wonen inheemse volken, vissers en boeren. Decennialang leven zij van kleinschalige en duurzame landbouw en behandelen zij het land van hun voorvaderen met respect. Deze groep staat er echter niet goed voor. Hun bestaan wordt bedreigd door grootschalige en inefficiënte economische projecten zoals Apeco. Mensen- en landrechten worden op grote schaal geschonden. Aurora heeft bovendien veel te lijden onder klimaatverandering; natuurrampen liggen continu op de loer.

Sinds de komst van grote investeringsprojecten gaat alles wat wij hebben opgebouwd kapot. Marlon Angara, visser

Versterken van rechten

Mensen met een Missie werkt samen met de lokale organisatie Bataris aan het versterken en verdedigen van de inheemsen, boeren en vissers op Aurora. De lokale gemeenschappen organiseren zichzelf en komen samen op voor hun rechten. Ook wordt gezocht naar alternatieve manieren voor ontwikkeling. Bij schendingen van mensen- en landrechten krijgen de bewoners van Aurora juridische steun. Ook wordt gelobbyd voor het behoud van het gebied en noodhulp bij natuurrampen.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.