‘Dat zijn de echte leiders, mensen die vanuit hun persoonlijke verantwoordelijkheid een rol op zich nemen. Mensen die vanuit inspiratie en bevlogenheid aan de slag gaan’, vertrouwt een bezoeker van de AMA-dag ons na afloop toe. ‘Goed dat Mensen met een Missie juist deze mensen ondersteunt.’

Religieus leiderschap stond afgelopen jaar centraal bij De Adviescommissie Missionaire Activiteiten (AMA-commissie), ondergebracht bij Mensen met een Missie. Eind september hield de commissie haar jaarlijkse bijeenkomst voor vertegenwoordigers van religieuze ordes en congregaties.


Pater Charles Eba’a CSSp

‘Een nieuw model van religieus leiderschap betekent wendbaar leiderschap. Soms ben je klokkenluider, waterdrager of een fan die anderen toejuicht.’

Download de hele toespraak

Een inspirerende dag

De bijna tachtig aanwezigen in Kloosterhotel ZIN in Vught luisterden naar drie lezingen over het thema ‘Religieus Leiderschap’ en gingen met elkaar in gesprek. We blikken terug op een inspirerende dag.

De AMA-commissie reflecteerde afgelopen jaar op het thema religieus leiderschap en ontwikkelde een werkschrift. Hierin staan concrete handvatten voor medewerkers hoe zij religieuze leiders kunnen stimuleren een grotere en positieve rol in de programma’s van Mensen met een Missie te spelen. Na het openingswoord overhandigde voorzitter Mariëlle Beusmans het werkschrift aan directeur Rick van der Woud, zuster Lies Alkemade en pater Charles Eba’a.


Deelnemers luisteren naar het inspirerende verhaal van Nienke Vierstra, regisseur van het programma Tegengaan van mensenhandel in Indonesië: ‘De samenwerking tussen zusters en maatschappelijke organisaties versterkt de aanpak tegen mensenhandel in Indonesië’.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.