6 Zaken die u moet weten bij het opmaken van een testament

Als iemand komt te overlijden, komt er veel op de nabestaanden af. Er moet een uitvaart worden geregeld, maar ook juridische, financiële en andere praktische zaken. Tegelijkertijd is er veel verdriet en begint een proces van rouwverwerking.

Voor nabestaanden is het dan fijn als wensen van de overledenen duidelijk zijn vastgelegd. Dit zijn de zes punten waar u op moet letten bij het opmaken van een testament.

1. Testament vastleggen via de notaris

Als u zelf de bestemming van uw erfenis wilt bepalen, dan moet u dat vastleggen in een testament via de notaris. Zonder testament bepaalt de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt.

2. Persoonlijke bezittingen vastleggen in codicil

U kunt in een handgeschreven document (codicil) vermelden aan wie u bepaalde persoonlijke bezittingen nalaat. Denk daarbij vooral aan bezittingen met emotionele waarde zoals een fotoalbum, een schilderij of sieraden. U kunt uw codicil bij een notaris in bewaring geven.

3. Geld, aandelen en huis in testament

Geld, aandelen of een huis kunt u niet nalaten via een codicil. De wet bepaalt dat bij aandelen, geld of een huis de toewijzing bij testament dient te gebeuren. Om uw wensen vast te leggen, kunt u een afspraak maken bij een notaris.

4. Benoemen van executeur-testamentair

Een executeur-testamentair is verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap. De executeur beheert de goederen, voldoet eventuele schulden uit de nalatenschap en rond lopende zaken af. Een executeur kan alleen bij testament benoemd worden.

5. Geen erfbelasting voor nalatenschappen aan ANBI-instellingen

Een nabestaande betaalt voor een erfenis boven een bepaald bedrag erfbelasting. Organisaties die door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aangemerkt, hoeven geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat zij erven.

6. Goed voorbereid naar de notaris

Als u van tevoren goed op papier zet wat u in uw testament wilt hebben staan, bespaart u tijd en notariskosten. Heeft u geen idee waar te beginnen? Mensen met een Missie heeft een speciaal ‘Mijn erfenisboek’ samengesteld waarmee u stap voor stap uw bezittingen in kaart kunt brengen.  Hieronder kunt u er gratis een bestellen.

Ja, ik ontvang graag gratis de speciale brochure ‘Nalaten’

    Lees hier hoe Mensen met een Missie omgaat met je gegevens en betaalinformatie.
    Mensen met een Missie legt je gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je deze informatie niet wilt ontvangen kun je dat aan ons laten weten via Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag of via info@mensenmeteenmissie.nl.

    Gerelateerde verhalen

    Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
    Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.