Save the date!
Op 20 maart organiseert het CDA samen met 7 maatschappelijke organisaties, waaronder Mensen met een Missie, een congres over
de toekomst van internationale samenwerking. Hoofdspreker van het congres is Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens het congres verzorgt Mensen met een Missie ook een eigen workshop: “Radicaal anders”. De workshop gaat over het ontdekken en verbinden van lokale antwoorden op de mondiale problematiek van radicalisering.

Ook jij bent van harte welkom tijdens het congres en onze workshop. Prik de datum alvast in je agenda! Meer informatie en de officiële uitnodiging volgen snel.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.