In november 2021 publiceerde Mensen met een Missie een manifest tegen polarisatie. Inmiddels hebben zo’n 15.000 mensen dit manifest ondertekend en gaan we het binnenkort aanbieden aan politiek Nederland.

Het probleem

Overtuigingen leiden steeds vaker tot vervreemding. De overtuiging dat een man meer waard is dan een vrouw, dat de ene religie meer waarheid bevat dan de ander, dat de ene mens meer rechten zou mogen hebben dan een ander. Deze en vele andere overtuigingen worden steeds harder, in Nederland en in de rest van de wereld, vaak met polarisatie en toenemend fysiek en verbaal geweld tot gevolg.

Het is de eerste keer dat Mensen met een Missie zich zo nadrukkelijk op een binnenlandse kwestie richt. We doen dat niet zonder reden: we maken ons zorgen. En afgelopen maanden is gebleken dat duizenden mensen onze zorgen delen. Dat ook zij de verharding in de maatschappij zien en daar ongerust over zijn. Zo zegt Elly H.: “Dialoog is steeds verder te zoeken. Als mensen geen gelijk krijgen dan wordt de ander alleen maar grof uitgescholden. Fatsoen wordt steeds vreemder in onze maatschappij.” En Julius van B. ziet dat er een mentaliteit is ontstaan van ikke-ikke-ikke: “Ik ben tegen de verdeeldheid die nu erg aan het groeien is in ons land. Respect is ver zoek en luisteren ho maar!”

De oplossing

Wij geloven dat geweld stopt als mensen met elkaar in gesprek gaan. Dat je alleen nader tot elkaar komt middels dialoog. Wij geloven dat je polarisatie kunt tegengaan door écht naar elkaar te luisteren. En dat de meeste mensen liever in een wereld leven waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten.

Uit de reacties op ons manifest bleek dat veel mensen luisteren en met elkaar in gesprek steeds vaker als oplossing zien voor de toenemende verharding in de wereld. Gerardus R. zegt daarover: “Samen komen we hieruit. Meningsverschillen moeten kunnen. Als we erover praten komen wij als mensen tot elkaar. We moeten ons niet laten verdelen!” En Antoinette O. pleit voor minder (ver)oordelen: “We zijn allemaal verschillend met allemaal onze eigen manieren. Geweld stopt pas als we iedereen in zijn of haar waarde laten en empathie voor elkaar op kunnen brengen.”

Het manifest aanbieden

Om de polarisatie in de Nederlandse samenleving tegen te gaan, is meer nodig dan wetgeving of beleid. Maar ook wij beweren niet het ei van Columbus te hebben. Door onze buitenlandse ervaringen weten wij wel hoe belangrijk het is om juist een brede maatschappelijke coalitie te vormen van gelijkgestemden. Samen zullen we steeds opnieuw dialoog en verzoening moeten opzoeken. De politiek en de overheid kunnen daarbij natuurlijk een belangrijke rol spelen, door initiatieven te ondersteunen en zelf het goede voorbeeld te geven. Daarom bieden wij het manifest en de 15.000 handtekeningen binnenkort aan aan politiek Nederland.

Mensen met een Missie hoopt dat de politiek ons als een bondgenoot wil begroeten. We bieden graag ons netwerk, kennis en expertise aan om, samen met anderen die deel willen uitmaken van zo’n brede maatschappelijke coalitie, een vuist te maken – of liever: de hand uit te steken – tegen polarisatie.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.

Nederland

Twee jaar na de jongerenuitwisseling: Bouchra blikt terug

“Door in gesprek te gaan met anderen zag ik dat mijn vooroordelen niet klopten” Twee jaar geleden ging de toen… Lees verder