Veel van onze donateurs en volgers delen onze zorg over de toenemende polarisatie wereldwijd maar ook in Nederland. In november 2021 publiceerde Mensen met een Missie een manifest tegen polarisatie. Dat Manifest werd ruim 13.000 getekend. Maandag 19 september ging een delegatie vanuit Mensen met een Missie naar Den Haag. Daar nam Minister Karien van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Manifest in ontvangst. De Minister waardeerde de betrokkenheid zeer en deelde onze zorgen.

Toenemende polarisatie: jij hebt het vast ook gemerkt. Van coronacrisis tot boerenprotesten, en van vluchtelingencrisis tot burenruzies: overal lijkt verdeeldheid te zijn. In november 2021 lanceerde Mensen met een Missie een manifest tegen de toenemende polarisatie: wereldwijd, maar vooral in Nederland. Dit werd op onze website ruim 13.000 keer ondertekend, en op 19 september jongstleden werden deze handtekeningen overhandigd aan minister Karien van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tijdens dit gesprek kregen wij de kans om onze zorgen aan te kaarten. Onze directeur Rick van der Woud vertelde dat groeiende polarisatie vaak komt door onvermogen: “Mensen willen wel, maar weten ook gewoon vaak niet goed hóe ze weer met elkaar in gesprek kunnen komen.”  Wij vroegen de Minister verder, mede namens de vele ondertekenaars van het Manifest, het onderwerp polarisatie met urgentie op de (politieke) agenda te zetten. Nederland is vanouds een land gevuld met mensen met uiteenlopende achtergronden, die door met elkaar in gesprek te gaan vreedzaam kunnen samenleven. Ons oer-Nederlands ‘polderen’ wordt zelfs in andere landen gebruikt om verdeeldheid en conflict tegen te gaan. Wij denken dat we een solide basis hebben in Nederland om polarisatie tegen te gaan, maar er moet actie worden ondernomen voordat het te laat is. We zien in ons dagelijks werk in het buitenland de gevolgen van polarisatie wanneer onbegrip escaleert in geweld. 

Naast het uiten van onze zorg, hebben we onze ervaring en expertise in het tegengaan van polarisatie aan de Minister aangeboden, en uitgelegd hoe wij dialoog inzetten om conflicten en escalatie in geweld  tegen te gaan. Dit werd door de Minister zeer gewaardeerd. De komende maanden gaan we verder in gesprek met het Ministerie, andere organisaties en experts om te zien hoe we hier praktisch invulling aan kunnen geven.  

Lees hier het persbericht over het aanbieden van het manifest aan Minister Karien van Gennip.

Jouw hulp blijft hard nodig!

Met jouw hulp hebben we grote stappen gezet maar we zijn er nog niet. Het blijft belangrijk om ons wereldwijd maar ook in Nederland in te zetten voor een samenleving waar het gesprek de norm is. Waar allerlei verschillende groepen liefdevol samenleven ondanks een andere meningen. Laat zien dat praten helpt!

Kunnen we op jouw steun blijven rekenen? Elke bijdrage is welkom. Hartelijk dank!

Wat is het probleem?

Overtuigingen leiden steeds vaker tot vervreemding. De overtuiging dat een man meer waard is dan een vrouw, dat de ene religie meer waarheid bevat dan de ander, dat de ene mens meer rechten zou mogen hebben dan een ander. Deze en vele andere overtuigingen worden steeds harder, in Nederland en in de rest van de wereld, vaak met polarisatie en toenemend fysiek en verbaal geweld tot gevolg.

Het is de eerste keer dat Mensen met een Missie zich zo nadrukkelijk op een binnenlandse kwestie richt. We doen dat niet zonder reden: we maken ons zorgen. En afgelopen periode is gebleken dat duizenden mensen onze zorgen delen. Dat ook zij de verharding in de maatschappij zien en daar ongerust over zijn. Zo zegt ondertekenaar Elly H.: “Dialoog is steeds verder te zoeken. Als mensen geen gelijk krijgen dan wordt de ander alleen maar grof uitgescholden. Fatsoen wordt steeds vreemder in onze maatschappij.” En Julius van B. ziet dat er een mentaliteit is ontstaan van ikke-ikke-ikke: “Ik ben tegen de verdeeldheid die nu erg aan het groeien is in ons land. Respect is ver zoek en luisteren ho maar!”

Onze oplossing

Wij geloven dat geweld stopt als mensen met elkaar in gesprek gaan. Dat je alleen nader tot elkaar komt middels dialoog. Wij geloven dat je polarisatie kunt tegengaan door écht naar elkaar te luisteren. En dat de meeste mensen liever in een wereld leven waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten.

Uit de reacties op ons manifest bleek dat veel mensen luisteren en met elkaar in gesprek steeds vaker als oplossing zien voor de toenemende verharding in de wereld. Gerardus R. zegt daarover: “Samen komen we hieruit. Meningsverschillen moeten kunnen. Als we erover praten komen wij als mensen tot elkaar. We moeten ons niet laten verdelen!” En Antoinette O. pleit voor minder (ver)oordelen: “We zijn allemaal verschillend met allemaal onze eigen manieren. Geweld stopt pas als we iedereen in zijn of haar waarde laten en empathie voor elkaar op kunnen brengen.”

Waarom het manifest aanbieden?

Om de polarisatie in de Nederlandse samenleving tegen te gaan, is meer nodig dan wetgeving of beleid. Maar ook wij beweren niet het ei van Columbus te hebben. Door onze buitenlandse ervaringen weten wij wel hoe belangrijk het is om juist een brede maatschappelijke coalitie te vormen van gelijkgestemden. Samen zullen we steeds opnieuw dialoog en verzoening moeten opzoeken. De politiek en de overheid kunnen daarbij natuurlijk een belangrijke rol spelen, door initiatieven te ondersteunen en zelf het goede voorbeeld te geven. Daarom bieden wij het manifest en de 13.000 handtekeningen aan aan politiek Nederland.

Wij bieden graag ons netwerk, kennis en expertise aan om, samen met anderen die deel willen uitmaken van zo’n brede maatschappelijke coalitie, een vuist te maken – of liever: de hand uit te steken – tegen polarisatie.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.

Nederland

Samen op weg naar gelijkwaardigheid

Verslag van de jaarlijkse AMA-dag in Nieuwkuijk Op vrijdag 23 september kwamen zo’n veertig vertegenwoordigers van religieuze instituten bijeen op… Lees verder

Nederland

Telefonische Actie November

Het kan zijn dat u in de maand november gebeld wordt door iemand van Mensen met een Missie. We zijn… Lees verder

Nederland

Een hand uitsteken tegen polarisatie

  Den Haag, 23 september 2022 – Op maandag 19 september heeft Mensen met een Missie het Manifest tegen Polarisatie… Lees verder

Nederland

Twee jaar na de jongerenuitwisseling: Bouchra blikt terug

“Door in gesprek te gaan met anderen zag ik dat mijn vooroordelen niet klopten” Twee jaar geleden ging de toen… Lees verder