Leestijd: 5 minuten
De spanningen tussen hindoes en moslims in India zijn het afgelopen jaar sterk toegenomen. De Corona-crisis verergert deze situatie. Op sociale media is een regelrechte campagne gaande die moslims de schuld geeft van de verspreiding van het virus in India.

De zondebok in India
We zien een fruitverkoper achter zijn kar in een drukke straat, ergens in India. Hij is duidelijk herkenbaar als moslim, aan zijn kleding en zijn baard. De man is zijn fruit aan het herschikken. Ieder keer nadat hij een een sinaasappel heeft opgepakt en herschikt, likt hij aan zijn vingers.

Deze video circuleerde aan het begin van de Corona-crisis op sociale media in India. De begeleidende boodschap: hier is iemand bewust bezig om het virus te verspreiden! Hoe onhygiënisch het gedrag van de man ook mag zijn, inmiddels is duidelijk dat het om een oude video gaat. En de video staat niet op zichzelf. Begin maart vond in de Indiase hoofdstad New Delhi een internationale bijeenkomst plaats van de Tablighi Jamaat, een wereldwijde moslimbeweging. Het blijkt nu dat dit een belangrijke besmettings­bron is geweest voor de verspreiding van Corona in India, zoals het carnaval dat was in Nederland.

Er is terechte kritiek op de organisatie van deze bijeenkomst, met gasten uit landen waar de Corona-epidemie al volop gaande was. Maar die kritiek gaat ook uit naar de Indiase overheid, die op dat moment nog nauwelijks maatregelen nam tegen de verspreiding van het virus. De storm die losbrak na het bekend worden van deze bron van Corona-besmetting richtte zich echter uitsluitend tegen de moslimminderheid in India. Moslims worden er niet alleen van beschuldigd de veroorzakers van de verspreiding van het virus te zijn, maar dit zelfs bewust te doen. Zoals zou blijken uit de video. De term “Corona Jihad” is inmiddels een gevleugeld begrip in India.

Anti-moslim sentimenten vanuit de overheid
Deze campagne komt niet uit de lucht vallen. De verhoudingen tussen de hindoes (80% van de bevolking) en de moslims (14%) is altijd gespannen geweest, mede vanwege de vijandschap met Pakistan. De Indiase overheid probeert van oudsher die spanningen te temperen door alle religies in het land gelijk te behandelen. Maar dat is sinds de monsterzege van de hindoe-nationalistische BJP-partij bij de verkiezingen van twee jaar geleden veranderd. Die partij heeft nooit een geheim gemaakt van haar anti-moslim sentimenten. Met de vrijwel absolute macht in parlement en regering in handen, heeft zij – onder nationaal en internationaal protest – al verscheidene wetten en maatregelen ingevoerd met nadelige gevolgen voor de positie van Indiase moslims.
Zoals de wet die moslims uit omliggende landen uitzondert van mogelijke naturalisatie in India. Of de wet die alle Indiërs op grond van hun geloof en herkomst wil registreren. Het is niet ondenkbaar dat de regering een combinatie van deze wetten in de toekomst gaat gebruiken om bepaalde of zelfs groepen moslims in India hun burgerrechten te ontnemen.

De gevolgen voor Indiase moslims
Ook onze coördinator in India, Ambrose Christy, ziet de negatieve beeldvorming over moslims via sociale media als zeer verontrustend. Na de circulatie van de video over de moslim-fruitverkoper belde een vriendin uit Bangalore hem huilend op. ‘Ik ben zo bang! Ik koop nooit meer iets bij een moslim.’ Christy: “Ik was geschokt. Zo werkt het dus, dacht ik. Eén valse video en de bestaanszekerheid van een hele bevolkingsgroep staat op het spel.” Helaas is die vrees niet ongegrond, zo hoorde hij van Abdul Basheer, een moslim groenteverkoper in zijn wijk. Door de Corona-maatregelen is de plaatselijke groentemarkt gesloten. De lokale overheid heeft een schoolplein aangewezen als nieuwe plek, omdat de kraampjes daar verder uit elkaar kunnen staan. Verkopers konden een vergunning voor zo’n kraampje aanvragen. “Maar geen enkele moslim heeft een vergunning gekregen,” zegt Abdul. “Er gaan geruchten dat moslims expres het virus verspreiden. Ik weet niet hoe het nu verder moet. Mijn gezin heeft geen inkomen, en hulp van de overheid krijgen we ook niet.” Ook Fatima Begum, uit dezelfde wijk, heeft die ervaring: “De overheid heeft hulppakketten uitgedeeld in onze wijk, maar moslims hebben die niet gekregen. Ik heb ook het idee dat er anders naar mij gekeken wordt sinds de crisis.”

De Corona-crisis leidt overal in de wereld tot nieuwe crisissen. In India komt daar de stigmatisering en discriminatie van moslims nog bovenop. Hoe dat in de toekomst gaat uitpakken, is volstrekt onzeker.

Noodzakelijke hulpverlening
Mensen met een Missie werkt in India aan het verbeteren van interreligieuze relaties. In deze crisistijd ondersteunen wij vanuit ons Corona noodfonds 200 moslimfamilies in de stad Chennai. Zij ontvangen onder andere eten en andere basisbenodigdheden.

Wij zorgen voor voedsel en basisbenodigdheden voor gezinnen die deze steun acuut nodig hebben

Blijvende steun is belangrijk
Juist nu is onze steun belangrijk. Morele steun, maar ook concrete hulp. Daarom gaat ons werk onverminderd door. Wij blijven opkomen voor mensen die uitgesloten, onderdrukt of gediscrimineerd worden. Wij blijven strijden tegen onrecht en geweld.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.