Naam: Alexander “Rolex” Mwamba
Leeftijd: 31 jaar
Werkgebied: Nairobi, Kenia
Missie: Conflictbemiddeling en opbouw van religieuze tolerantie tussen verschillende maatschappelijke groepen in Kenia

“Ik wil mensen leren elkaar het échte verhaal te vertellen en zich niet tegen elkaar uit te laten spelen”

Wat is de situatie?

Kenia is een zeer verdeeld land op politiek, sociaaleconomisch en religieus gebied. Met name rond de verkiezingen proberen Keniaanse politici deze verschillende groepen uit de samenleving tegen elkaar op te zetten, waardoor conflict ontstaat.

Wat doet Rolex hieraan?

Religieuze leiders vormen een belangrijke groep in Kenia, omdat zij veel invloed hebben in hun gemeenschappen. Mensen zijn diepreligieus en er zijn honderden, misschien wel duizenden verschillende christelijke kerken en ook talloze islamitische groepen. Daarnaast leven er hindoes in Kenia en hangen veel Kenianen traditionele Afrikaanse religies aan.

Rolex werkt voor de Inter Religious Council of Kenya (IRCK). Dit is een interreligieus platform voor religieuze leiders. Het platform is een sleutelpartner van Mensen met een Missie in het werken aan religieuze tolerantie in Kenia.

Rolex organiseert dat religieuze leiders met elkaar in gesprek gaan over een tal van zaken, zoals onderwijs, politiek en interreligieuze harmonie. De religieuze leiders wisselen meningen uit om meer begrip voor elkaars te creëren.

‘Dit werkt goed’, aldus Rolex, ‘omdat religieuze leiders dit begrip voor elkaar doorgeven aan hun achterban.’

Een belangrijk onderwerp is het tegengaan van radicalisering. Zo gaven in januari 2019, na de aanslag van de terreurbeweging al-Shabaab op een hotel complex, verschillende religieuze leiders een gezamenlijk statement af. Aanhangers van het christendom, de islam en Afrikaanse religies, richtten zich gezamenlijk tot alle Kenianen. Ze verklaarden dat de aanslag is gepleegd door een vijand van hen íeder en dat geen enkele religie dit tolereert.

Volgens Rolex is dit een goed voorbeeld van interreligieuze tolerantie, het doel dat hij probeert te realiseren. Hij hoopt dat religieuze leiders en hun achterban elkaar zullen tolereren. ‘Ik wil dat mensen van verschillende religieuze groepen leren elkaar het échte verhaal te vertellen en zich niet tegen elkaar uit laten spelen.’

Keniaanse religieuze leiders roepen op tot verdraagzaamheid

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.

Gerelateerde projecten

Rolex Mwamba

Rolex brengt Keniaanse religieuze groepen bij elkaar, zodat zij verschillende meningen kunnen delen en zich niet tegen elkaar uit spelen.

Kenia Interreligieuze dialoog