Naam: Paul Rahmat
Leeftijd: 45 jaar
Missie: Het bestrijden van vrouwenhandel in Indonesië

Wat is het probleem?

Gedwongen door armoede gaan veel vrouwen en meisjes in Indonesië in op beloftes van bemiddelaars.  Ze vertrekken voor een baan als hulp in de huishouding naar het buitenland. Jaarlijks vertrekken op deze manier duizenden vrouwen uit Indonesië naar o.a. Maleisië, Taiwan en het Midden-Oosten.

Soms gaat het goed, maar meestal vertrekken ze zonder de geldige papieren, zonder duidelijke afspraken met hun werkgever en vormen ze een zeer kwetsbare groep. Vaak worden de vrouwen en meisjes uitgebuit en gedwongen om bijvoorbeeld in de seksindustrie te werken.

Wat doet Paul Rahmant hieraan?

Om te voorkomen dat vrouwen en meisjes vertrekken, richt hij zich op voorlichting over de gevaren rondom vrouwenhandel. Waar moet je op letten als je in het buitenland wilt gaan werken? Welke papieren heb je nodig en hoe zorg je ervoor dat je veilig bent?

Daarnaast is Paul als een spin in een web van organisaties en instanties die zich in Indonesië tegen vrouwenhandel inzetten. Hij zorgt ervoor dat er vanuit dit netwerk lobby is richting te overheid, zodat die ook zijn verantwoordelijkheid op zich neemt om door wetgeving en handhaving vrouwenhandel terug te dringen.

Ook zet Paul zijn netwerk in om slachtoffers op te sporen en weer thuis te krijgen.


Paul Rahmat zet zich al jaren in tegen vrouwenhandel

Het verhaal van Paul:

Die vijf meisjes op weg naar Jakarta

“Een aantal jaar geleden stuitte ik tijdens een vlucht van Timor naar Jakarta op vijf meisjes. Ze spraken allemaal een lokaal dialect en geen Bahasa, de officiële taal in Indonesië” vertelt Paul. “Daaruit kon ik opmaken dat zij ongeschoold waren. In mijn hoofd gingen alarmbellen af. Hier klopt iets niet, dacht ik.”

Alarmbellen gingen af in mijn hoofd. Hier klopt iets niet.

“Ik ben vragen gaan stellen. Wat bleek? Hun ouders was een valse belofte gedaan van een betere toekomst voor deze meisjes in het buitenland. Ze zouden door iemand van het vliegveld worden opgehaald, maar wie dat precies was, wisten ze niet. Ik zag dat hun woonplaats in hun paspoort niet klopte, en bovendien waren ze erg bang.”

“Ik heb via mijn netwerk kunnen uitzoeken waar de meisjes vandaan kwamen en heb ervoor gezorgd dat ze weer thuis kwamen. Dit gebeurt helaas vaak. Onwetende ouders gaan in op valse beloftes van louche bemiddelaars. Soms dwingt armoede hen tot een wanhoopsdaad en sturen ze de meisjes zelf weg. Sindsdien ben ik me gaan verdiepen in vrouwenhandel, en heb ik er mijn werk van gemaakt.”

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.

Gerelateerde projecten

Zuster Katarina

Met politie, overheid en vrouwen zet zuster Katarina zich in om de problematiek van mensenhandel uit te bannen op op Zuid-Sulawesi.

Indonesië Vrouwenrechten

Elga Sarapung

In Indonesië zijn er steeds vaker geweldsincidenten uit naam van het geloof. Elga pakt o.a. het onderwijs aan om vrede tussen religies te bevorderen.

Indonesië Interreligieuze dialoog

Paul Rahmat

Gedwongen door armoede gaan veel vrouwen en meisjes in Indonesië in op beloftes van bemiddelaars. Paul doet er alles aan om dit te voorkomen.

Indonesië Vrouwenrechten

Lian Gogali

In Poso wantrouwen christenen en moslims elkaar. Reden genoeg voor Lian om een vrouwenschool op te richten.

Indonesië Interreligieuze dialoog