Naam: Mabel Carumba
Leeftijd:
42
Missie:
erkenning van de rechten van álle gemeenschappen op Mindanao

Vrede en verzoening op Mindanao

Mabel groeit als Filipijns christelijk meisje op in een gemeenschap met sterke vooroordelen tegen moslims. Later leert ze dat mensen allemaal sterk op elkaar lijken. Nu zet ze zich als ‘mens met een missie’ in voor vrede en verzoening tussen de bevolkingsgroepen die leven op het meest natuurrijke eiland van de Filipijnen, Mindanao.

Onderlinge strijd

Mindanao is het op één na grootste eiland van de Filipijnen. Er wonen zowel moslims, christenen als inheemse bevolking, de Lumads. Waar de moslimpopulatie eerst het merendeel van de inwoners betrof, bestaat nu 70% van de gehele bevolking uit christelijke migranten en hun nazaten. Hierdoor is er veel sociale onzekerheid en is er een – vaak gewelddadige – machtsstrijd tussen de drie bevolkingsgroepen gaande.

Een van de voornaamste bronnen van conflict is het verlangen naar autonomie.

We zijn allemaal hetzelfde

Mabel vertelt dat vooroordelen over de bevolkingsgroepen haar van jongs af aan worden aangeleerd. Pas toen ze ging studeren en vragen begon te stellen, realiseerde ze zich waar het écht om draait. “Toen ik mij bij de vredesbeweging aansloot, ontdekte ik dat we veel op elkaar lijken en we uiteindelijk allemaal vrede willen.”

We willen uiteindelijk allemaal naar vrede.

Sterke relaties

De vredesbeweging, lokale samenwerkingspartner van Mensen met een Missie, wil dat op een geweldloze en democratische manier de rechten van de verschillende bevolkingsgroepen op Mindanao erkent worden. Hier wordt aan gewerkt door invloed uit te oefenen op de formele vredesprocessen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de onderlinge relaties tussen de moslims, christenen en inheemse bevolking.

Relaties tussen gemeenschappen staan constant onder druk door gewapend geweld.  Het is belangrijk om aan vertrouwen te werken.

Mabel in Zamboanga, een stad op het zuidelijke schiereiland van Mindanao

Opkomen voor minderheden

Bij de vredesprocessen in Mindanao zijn het de rechten van de inheemse bevolking die het vaakst in het gedrang komen. “Wij steunen de inheemse bevolking bij het behalen van hun rechten, zodat deze niet worden vergeten,” zegt Mabel. Trots vertelt ze over een succesvolle campagne waardoor de behoeften en verlangens van de lokale inheemse bevolking nu ook op nationaal niveau onder de aandacht zijn.

Met onze inzet hebben we de inheemse bevolking een podium geboden en zij hebben stem laten horen.

Doorgaan en niet omkijken

De staat van beleg die momenteel heerst op Mindanao, maakt het werk van Mabel zeer gevaarlijk. “Zelfs als we via de democratische weg voor onze rechten vechten, kan de overheid ze allemaal wegnemen.”

Solidariteit

Toch blijft Mabel doorgaan, omdat het werk dat ze doet deel uitmaakt van wie ze is. Het gevoel van solidariteit houdt haar op de been. “Door jarenlang te werken aan relaties voel ik me geaccepteerd door en solidair met moslims, christenen en de inheemse bevolking.”

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.

Gerelateerde projecten

Janel Pesons

Janel werkt aan vrede voor alle drie de bevolkingsgroepen van Mindanao: moslims, christenen en Lumads.

Filipijnen Conflictoplossing

Yennah Torres

Yennah’s missie is dat de drie bevolkingsgroepen van Mindanao samenwerken zodat conflict geen kans krijgt.

Filipijnen Conflictoplossing

Mabel Carumba

Mabel werkt aan de erkenning van de rechten van álle gemeenschappen op Mindanao.

Filipijnen Conflictoplossing

Father Sebastiano

Op Mindanao heerst decennialang conflict tussen christenen en moslims. Father Sebastiano probeert haatgevoelens tussen hen weg te nemen.

Filipijnen Interreligieuze dialoog