Naam: Justine Elakano Riziki
Leeftijd: 55 jaar
Missie: de positie van vrouwen in DR Congo versterken

Vrouwen minder dan mannen

“Al van jongs af aan werd ik geconfronteerd met discriminatie tegen vrouwen. Ik ben het vijfde meisje in het gezin en er werd bij ons thuis altijd heel negatief gesproken over het vrouwelijke geslacht. Vrouwen werden echt als minder beschouwd dan mannen. Daarom ben ik het als een persoonlijke uitdaging gaan zien om de positie van vrouwen te versterken,” vertelt Justine.

Al van jongs af aan werd ik geconfronteerd met discriminatie tegen vrouwen

Een gevaarlijke plek voor vrouwen

Justine is een voorvechtster van de emancipatie van vrouwen en gendergelijkheid in de Democratische Republiek Congo. De afgelopen decennia hebben verschillende conflicten elkaar afgewisseld in dit land. Rebellenbewegingen blijven ontstaan, justitie en politie zijn vaak corrupt en partijdig.

Dit in combinatie met de ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, maakt DR Congo een gevaarlijk plek voor vrouwen. Seksueel en huiselijk geweld komt veel voor, maar ook discriminatie van vrouwen op de werkvloer.

Mwanamke, Amani na Usalama

Justine is er echter van overtuigd dat vrouwen een sleutelrol kunnen spelen in een vredige toekomst voor DR Congo. Daarom werkt ze samen met Mensen met een Missie aan het programma ‘Mwanamke, Amani na Usalama” (vrouwen, vrede en veiligheid).

Resolutie 1325

Dit programma is onderdeel van het Nationaal Actie Plan 1325. Een programma om VN resolutie 1325 uit te voeren. Deze resolutie is gericht op de bescherming van vrouwen en meisjes tegen geweld en het verhogen van de deelname van vrouwen aan processen van besluitvorming. Want, om tot een langdurige conflictoplossing te komen, is de inzet van vrouwen hard nodig.

Voor langdurige conflictoplossing is de inzet van vrouwen nodig

Hulp bieden door middel van psychische ondersteuning

Justine helpt vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel of huiselijk geweld. Zij biedt hen psychische en sociale hulp. Tevens werkt Justine aan bewustwording. “Vrouwen moeten weten dat zij ook rechten hebben. Het is mijn missie dat alle vrouwen in DR Congo dit weten!”

Er staat iemand achter je

Voorheen werkte Justine als onafhankelijk consultant, maar nu onder andere bij Mensen met een Missie. En dat past bij haar. “Mede dankzij Mensen met een Missie kan ik dit belangrijke werk doen, en weten de vrouwen dat zij gesteund worden. Want dat is het belangrijkst: weten dat er iemand achter je staat.”

Hoop

Of zij hoopvol is voor de toekomst van vrouwen in DR Congo?” “Jazeker,” zegt Justine, “want wij Congolezen zijn een sterk volk. We vinden altijd wel een manier om gezamenlijk sterker uit een conflict te komen.”

Congolezen zijn een sterk volk. We vinden altijd wel een manier om gezamenlijk sterker uit een conflict te komen

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.

Gerelateerde projecten

Yvette Neema

Yvette Neema werkt aan een gelijkwaardig bestaan voor vrouwen en mannen in de Democratische Republiek Congo.

DR Congo Vrouwenrechten

Justine Elakano Riziki

Justine komt op voor vrouwenrechten en werkt aan het bevorderen van hun rol bij het vredesproces.

DR Congo Vrouwenrechten