Naam: Jimmy Dela Cerna
Leeftijd: 42
Missie: uitbannen van uithuwelijken en vrouwenbesnijdenis in Karamoja, Noord-Oost Uganda.

Het is mijn droom dat mensen in Karamoja hun kinderen, met name hun dochters, als mensen gaan beschouwen. Geen koe, geen ezel, geen handelswaar, maar mensen met gevoelens en waardigheid. – Jimmy

Vrouwen in Tapac, Noord-Oost Uganda beelden in een theaterstuk vrouwenbesnijdenis uit

Wat is het probleem?

In Karamoja, Noord-Oost Uganda, leefgebied van de Karimojong is het leven hard. De mensen die er wonen zijn veehouders en leven van oudsher van hun koeien. Meisjes worden gedwongen op hele jonge leeftijd te trouwen in ruil voor koeien.

Het idee van uithuwelijken ligt diep verankerd in de cultuur en het is een manier waarop de vader met zijn vrouw en andere kinderen overleeft in deze regio waar veel schaarste heerst. Daarnaast vindt er, ook al is het bij wet verboden, vrouwelijke besnijdenis plaats.

Wat doet Jimmy hieraan?

Samen met een aantal jonge vrouwen en mannen uit de gemeenschap zelf, organiseert hij bijeenkomsten waar met behulp van muziek, zang en theater thema’s als vrouwenbesnijdenis maar ook het uithuwelijken van zeer jonge meisjes en alcoholmisbruik uit de taboesfeer worden gehaald en bespreekbaar worden gemaakt.

Het is lastig en er is veel geduld nodig. Maar, Jimmy ziet vooruitgang. “Vroeger kwamen de oudsten niet eens naar de bijeenkomsten. Nu komen ze ten minste en kunnen we een dialoog aangaan. We proberen uit te leggen dat kinderen opgroeien in verschillende stadia en dat het belangrijk is, dat ze die stadia kunnen doorlopen. Dat ze hun dochters niet als ‘handelswaar’ zien dat ze kunnen verkopen voor een aantal koeien.”

Ik heb vaak meegemaakt dat jonge meisjes zich ophingen omdat ze niet wilden trouwen met de man aan wie hun vader ze voor veel koeien had verkocht. – – Jimmy

Het verhaal van Stephany

Stephany woont in Karamoja en wordt op 14 jarige leeftijd uitgehuwelijkt. Ze wordt besneden, vaak een voorwaarde om uitgehuwelijkt te kunnen worden. Al gauw raakt ze zwanger. Tijdens de zware bevalling, die dagenlang duurt, is er geen medische hulp. Het resultaat is dat Stephany na de bevalling incontinent wordt.

Stephany

Tijdens de bevalling verliest Stephany haar kindje, maar overleeft gelukkig zelf. Dit dankzij Jimmy die haar naar het ziekenhuis brengt. Stephany wordt vervolgens verstoten door haar man, de gemeenschap en zelfs door haar eigen moeder. Jimmy vangt Stephany op in zijn gemeenschap en zorgt dat zij medische hulp krijgt.

Nu werkt Stephany samen met Jimmy om het besnijden en uithuwelijken van meisjes op jonge leeftijd te stoppen.

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.

Gerelateerde projecten

Francis Lokwiya

Francis Lokwiya zet zich in voor een vreedzaam Uganda zonder geweld tegen vrouwen en kindhuwelijken.

Uganda Vrouwenrechten

Lina Zedriga

De energieke Lina helpt vrouwen en meisjes die gevlucht zijn voor oorlog opkomen voor hun rechten.

Uganda Vrouwenrechten

Paul Ngole

Paul vervult als priester een pioniersrol op het gebied van vrouwenrechten in Uganda. Zo preekt hij erover in de kerk.

Uganda Vrouwenrechten

Jimmy Dela Cerna

Samen met een aantal jonge vrouwen en mannen uit de gemeenschap zelf, organiseert hij bijeenkomsten waar thema’s bespreekbaar worden gemaakt.

Uganda Vrouwenrechten