Naam: Emiliana Marquez Guispe (40)
Werkgebied: Bolivia
Missie: Vrijheid van mannelijke onderdrukking en huiselijk geweld voor Boliviaanse vrouwen

“Het is mijn droom dat vrouwen vrij zijn. Vrij van geweld en in staat om zélf te kiezen hoe ze hun leven inrichten!”

Situatie

De Boliviaanse maatschappij wordt gedomineerd door mannen. Mede daardoor zijn Boliviaanse vrouwen regelmatig slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld. Maar, volgens de wet hebben deze vrouwen recht op een leven zonder geweld. ‘Veel vrouwen,’ aldus advocate Emiliana, ‘weten dit echter niet.’

Als ik vraag: maar heeft hij je ook verkracht? Dan zeggen ze schuchter: ‘Het is mijn man. We zijn getrouwd. Hij heeft daar toch recht op?’ Ik leg ze dan uit, dat dat niet zo is.

Wat doet Emiliana hieraan?

Emiliana is advocaat en zet zich in voor een leven vrij van geweld voor Boliviaanse vrouwen. Dat doet ze door hen te vertellen over hun rechten. Vaak weten vrouwen bijvoorbeeld niet dat seksueel misbruik binnen het huwelijk ook een vorm van geweld is. Ze begeleidt vrouwen die aangifte van mishandeling willen doen. “Ik zie echter dat aangifte doen voor veel vrouwen heel moeilijk is. Ze zijn vaak financieel afhankelijk van hun man en zeer angstig”, aldus Emiliana. “Vaak trekken de vrouwen hun aangifte in en keren ondanks het geweld terug naar hun man.”

Naarmate Emiliana haar werk als advocaat voorzette, merkte zij dat juridische ondersteuning alleen niet genoeg is. De vrouwen hebben behoefte aan een veel bredere begeleiding. Daarom heeft Emiliana in 2011, met een team van advocaten en sociaal werkers, een therapeutisch centrum opgezet, dat ondersteund wordt door Mensen met een Missie.

In dit centrum wordt therapie voor kinderen aangeboden die getuigen zijn of zijn geweest van huiselijk geweld. Zij bieden ook therapie aan vrouwen, aan mannen én echtparen die hun omgang met elkaar willen veranderen. Vrouwen krijgen in het centrum voorlichting over hun rechten en de kans om een vak te leren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een eigen bedrijfje oprichten en financieel onafhankelijk worden van hun man. Stap voor stap beseffen de vrouwen dat een leven zonder geweld mogelijk is.

Wat motiveert Emiliana?

“Ik ga door omdat het leven van vrouwen in Bolivia móet veranderen. Uiteindelijk zijn het de vrouwen zélf die moeten beslissen om een nieuw leven te starten. Maar, wij kunnen wel helpen door informatie te verstrekken, naast de vrouwen te staan, hen te begeleiden met therapie en scholing om financieel onafhankelijk te worden. Zodat vrouwen op een gegeven moment de kracht vinden om zelf een stap te zetten richting een nieuwe manier van leven!”

“Het leven van vrouwen in Bolivia móet veranderen.”

Wil je mensen als Emiliana steunen? Meld je dan aan als vriend voor € 4,- per maand of doneer aan Mensen met een Missie.