Naam: Elizabeth Gareca-Gareca
Leeftijd: 48 jaar
Missie: Gelijke rechten voor vrouwen in Bolivia

De rol van de vrouw veranderen

“Voor een toekomst met gelijke rechten voor vrouwen, is het nodig de rol van de vrouw te transformeren van object naar subject.” Het is een uitspraak van Elizabeth Gareca-Gareca en kenmerkend voor het werk dat zij in haar land Bolivia doet. Een interview met een gedreven vrouw die zich met tomeloze energie inzet tegen vrouwendiscriminatie.

Als jong meisje werd Elizabeth leider van een sociale jeugdbeweging die gelinkt was aan de kerk. In die tijd – in 1985 – was dat behoorlijk nieuw en revolutionair. Elizabeth: “Ik heb altijd al een wat rebels karakter gehad.”

“Toen ik opgroeide zag ik overal om mij heen discriminatie van groepen mensen. Arme mensen, immigranten, vrouwen, mensen die van het platteland naar de stad waren gekomen; het onrecht tegen deze groepen mensen was groot. Van jongs af aan ben ik betrokken geweest bij religieuze bewegingen om daar verandering in te brengen.”

Ik heb altijd al een wat rebels karakter gehad.

Studie Landbouwkunde

Elizabeth ging Landbouwkunde studeren in Cochabamba. Na zes jaar studie kreeg zij een baan bij een Peruaans bedrijf in de landbouwsector en trainde zij mensen hoe zij kunstmest moesten gebruiken. Intussen trouwde Elizabeth en kreeg zij drie kinderen.

“Het werk maakte me niet gelukkig”, vertelt Elizabeth. “Het vervulde me niet. Ik was altijd al gefascineerd door theologie en het analyseren van de Bijbel, dus na 15 jaar werken in de landbouwsector besloot ik een studie theologie te gaan volgen in Costa Rica. Ik was toen 40 jaar. Mijn bachelor diploma behaalde ik in 2012.”

Elisabeth in gesprek met reporter Loes van Oosterhout, die haar interviewde.

Familierollen

Elizabeth: “Ik bestudeerde vooral familierollen en de rol van de vrouw in het gezin. Wat me opviel was dat in de kerk ook sprake was van discriminatie tegen vrouwen. Teksten over de rol van de vrouw zijn in de katholieke kerk namelijk geschreven door mannen. Dat stelde ik ter discussie. Vrouwen worden vaak gezien als ‘object’, het is noodzakelijk om die rol te transformeren naar ‘subject’.

God als vrouw

Toen ik in 2013 terugkeerde naar Bolivia, kwam ik in contact met netwerken van vrouwen tegen die mijn zorgen deelden. In de Bijbel staat dat mannen en vrouwen als gelijken zijn geschapen, maar in de praktijk zie ik daar in de kerk weinig van terug. Veel gelovigen in Bolivia zien God als een man, ik heb dat ter discussie gesteld. Het leidde er uiteindelijk toe dat ik door de kerk werd gedegradeerd en werd geblokkeerd op Facebook. Ik vind het dan ook lastig om bij de kerk aangesloten te blijven.”

Veel gelovigen in Bolivia zien God als een man, ik heb dat ter discussie gesteld.

Verandering van mindset

“De hele ‘Me Too’ beweging zorgt op dit moment wereldwijd voor meer aandacht voor de rechten van de vrouw en daar doen we ons voordeel mee,” zegt Elizabeth. “Hoewel we het in de cijfers nog niet direct terugzien, is er wel degelijk sprake van een verandering van mindset in Bolivia. In de toekomst zie ik die verandering vooral plaatsvinden in de gemeenschappen zelf, niet gefaciliteerd door de kerk.

Patriarchale samenleving

Vrouwen én mannen moeten worden betrokken in onze projecten. De patriarchale samenleving in Latijns-Amerika is in de 15e eeuw geïntroduceerd door de Spanjaarden en diepgeworteld in onze cultuur. De overtuiging dat mannen boven vrouwen staan, moet langzaam verdwijnen. Met de projecten van Mensen met een Missie en onze gezamenlijke doelstellingen, zijn we goed op weg!”

De overtuiging dat mannen boven vrouwen staan, moet langzaam verdwijnen.

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.

Gerelateerde projecten

Emiliana M. Guispe

Emiliana Marquez Guispe strijd voor vrijheid van mannelijke onderdrukking en huiselijk geweld voor Boliviaanse vrouwen.

Bolivia

Elizabeth Gareca-Gareca

In Bolivia is ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen een groot probleem. Elisabeth zet zich in om vrouwendiscriminatie tegen te gaan.

Bolivia Vrouwenrechten

Ana Lia Rodriguez

In Bolivia is huiselijk geweld tegen vrouwen een groot probleem. Ana Lia steunt slachtoffers en maakt hen bewust van hun rechten.

Bolivia Vrouwenrechten

Maria Luz

Elke drie dagen overlijdt in Bolivia een vrouw door huiselijk geweld. Luz leert vrouwen hoe zij uit een situatie van geweld kunnen komen.

Bolivia Vrouwenrechten