Naam: Elga Sarapung
Leeftijd: 57 jaar
Missie: respect en samenwerking tussen mensen van alle religies in Indonesië

Wat is het probleem?

In Indonesië leven veel volken en mensen met verschillende godsdiensten samen. Volgens de wet is er respect voor alle godsdiensten, maar van sommige geloven zegt de overheid dat het geen echte godsdienst is.

Ook wordt godsdienst in Indonesië steeds meer gebruikt als een middel om macht te krijgen en vast te houden. Indonesië is een democratie. Maar dat komt in gevaar, wanneer de overheid een grote godsdienst gaat gebruiken om meer macht te krijgen en minderheden te onderdrukken. Het gevolg hiervan is dat er steeds vaker gewelddadige incidenten zijn in de naam van het geloof.

Wat doet Elga hieraan?

Elga zet zich in voor goede relaties tussen verschillende godsdiensten. Samen met haar team brengt zij mensen van verschillende geloven met elkaar in contact om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. “Je kunt immers alleen respect voor elkaar hebben wanneer je elkaar kent. Dat gesprek gaat verder dan alleen maar zeggen: oké, jij bent anders, daar heb ik respect voor. Er wordt gepraat over wat iedereen gelooft en waarom dat belangrijk is,” legt Elga uit.

Wij geloven dat alle godsdiensten in de kern gelijk zijn.

Waarom is dit belangrijk?

“Wij geloven dat alle godsdiensten in de kern gelijk zijn. In alle godsdiensten is werken aan armoedebestrijding, mensenrechten en zorgen voor de aarde belangrijk,” vertelt Elga. Daarom wil zij met haar team ervoor zorgen dat mensen in alle lagen van de samenleving banden met elkaar hebben, zodat ze elkaar kunnen vinden wanneer ze iets willen bewerken waarbij ze elkaar nodig hebben.

Godsdienstonderwijs

Leren samenleven met mensen van andere godsdiensten leer je al vroeg, ook op school. Elga zet zich daarom o.a. in voor goed godsdienstonderwijs. Met schooldirecteuren en overheidsinstanties praat zij over hoe goed godsdienstonderwijs eruit ziet.

Respectvol samenleven leer je al vroeg.

Samen zorgen zij voor lesmateriaal waarin juiste en respectvolle informatie staat over alle godsdiensten in Indonesië. Ook is het nodig dat leraren kennis hebben van verschillende godsdiensten en zelf hebben gepraat met mensen met een ander geloof. Op uitnodiging van Elga ontmoeten onderwijzers collega’s en andere mensen van verschillende godsdiensten en gaan bij elkaar op bezoek. Zo leren ze van elkaar en kunnen ze vooroordelen wegnemen en kennis en respect voor elkaar vergroten.

Tijdens een reis met 100 reporters ontmoetteporter Maxine Elga in Indonesië. Zij maakte deze video.

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.

Gerelateerde projecten

Zuster Katarina

Met politie, overheid en vrouwen zet zuster Katarina zich in om de problematiek van mensenhandel uit te bannen op op Zuid-Sulawesi.

Indonesië Vrouwenrechten

Elga Sarapung

In Indonesië zijn er steeds vaker geweldsincidenten uit naam van het geloof. Elga pakt o.a. het onderwijs aan om vrede tussen religies te bevorderen.

Indonesië Interreligieuze dialoog

Paul Rahmat

Gedwongen door armoede gaan veel vrouwen en meisjes in Indonesië in op beloftes van bemiddelaars. Paul doet er alles aan om dit te voorkomen.

Indonesië Vrouwenrechten

Lian Gogali

In Poso wantrouwen christenen en moslims elkaar. Reden genoeg voor Lian om een vrouwenschool op te richten.

Indonesië Interreligieuze dialoog