Naam: Ana Mercedes Pereira
Leeftijd: 63 jaar
Missie: Vrouwen in Colombia versterken door hen te leren over hun rechten

Wat is het probleem?

Na ruim 50 jaar oorlog werd eind 2016 het vredesakkoord getekend tussen de Colombiaanse overheid en guerillabeweging FARC. Een mooie stap, maar van vrede is nog geen sprake. Vrouwen worden nog steeds extra hard getroffen door het conflict. Veel vrouwen worden slachtoffer van seksueel geweld.

Veel van de vrouwen in Colombia zijn niet op de hoogte van hun rechten. Ze durven geen nee te zeggen tegen hun man en hebben soms geen idee wat affectie en liefde is. Het zijn simpele, maar belangrijke zaken. Vrouwen in Colombia moeten kunnen zeggen wat ze denken, zonder angst om uitgesloten te worden.

Wat doet Ana Mercedes Pereira hieraan?

Ana heeft een masterclass ontwikkeld rondom thema’s die de vrouwen zelf belangrijk vinden: gendergelijkheid, mensenrechten, conflicttransformatie, seksuele en reproductieve rechten. Ook helpt Ana de vrouwen een ‘levensplan‘ maken. Dit plan helpt hen onder woorden te brengen wat ze in hun leven willen bereiken en hoe ze dat kunnen doen. “Ik merk dat dit soort trainingen zeer gewaardeerd worden. Het levensplan draagt bij aan de zelfverwezenlijking van de vrouwen. Ze voelen zich eindelijk weer trots”, legt Ana uit.

“Ik heb ook een sterke vrouw in mijn leven gehad,” zegt Ana. “Mijn moeder zei altijd tegen mij: ‘Jij kunt alles wat je wilt, ook zonder man!’ Dat wil ik andere vrouwen ook leren: je kunt het alleen redden, je kunt je eigen keuzes maken!

Jij kunt alles wat je wilt, ook zonder man!

Vrouwen in gesprek met Ana

Het verhaal van Ana:

Sterke moeder

“Mijn moeder is allesbepalend geweest in mijn leven. Toen ik tien dagen oud was, is mijn vader  vermoord. Zijn moord is nooit opgelost. Mijn moeder bleef achter met zeven kinderen. We waren arm: we werden wakker met honger en gingen naar bed met honger. Maar, mijn moeder heeft er persoonlijk voor gezorgd dat al haar kinderen konden studeren. Ze is langs scholen gegaan en heeft voor ons allemaal een beurs weten te regelen. Zij wist toen al dat onderwijs de enige manier was om haar kinderen een ander leven te geven.”

We gingen naar bed met honger en werden wakker met honger.

Promoveren zonder geld

Ana Mercedes kreeg ook een beurs, en kon in Belgie studeren om zich te specialiseren in sociologie en religie. Daarna kreeg ze de kans om te promoveren in Parijs. “Ik heb zonder geld kunnen bereiken, wat sommigen met geld nooit kunnen bereiken. En als alleenstaande vrouw. Daar ben ik trots op.”

Dankbaar

“De trainingen die ik vrouwen geef, hadden nooit kunnen plaatsvinden zonder de donateurs van Mensen met een Missie. Ze helpen niet alleen de vrouwen, maar hebben mij ook een mogelijkheid geboden om zin aan mijn leven te geven.”

Nog maar één droom

“Mijn laatste wens is, dat de vrouwen die ik jarenlang heb begeleid verder kunnen zonder mij. Dat iemand anders mijn werk overneemt, iemand uit de groep van de vrouwen zelf. Daar probeer ik op aan te sturen, zonder druk natuurlijk!”

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.

Gerelateerde projecten

Ana Mercedes Pereira

Veel vrouwen in Colombia worden slachtoffer van seksueel geweld. Ana Mercedes werkt aan het weerbaar maken van deze vrouwen.

Colombia Vrouwenrechten

Sabrina Drago

Vrouwen in Colombia hebben dagelijks te maken met seksueel geweld. Sabrina zet zich in om te voorkomen dat vrouwen en meisjes slachtoffer worden.

Colombia Vrouwenrechten