Medewerkers

Andrea Rodriquez Frohwein
Programmaregisseur
Gelijkwaardige samenwerking is de kern van ons werk. Onze initiatieven komen tot stand in samenwerking met mensen uit gemeenschappen waarvoor ze bedoeld zijn. Zij weten wat nodig is voor vredesopbouw. Het zijn mensen met een missie die – vaak met gevaar voor eigen leven – hun nek uitsteken voor anderen.

 

 

 

Ahmed Zangana
Assistent-coördinator JISRA
De kracht van de lokale stem is iets waar ik persoonlijk erg gepassioneerd over ben. De manier waarop Mensen met een Missie werkt met lokale, langdurig betrokken partners en de lokale gemeenschappen maakt het mogelijk dat ik daar dagelijks mee bezig ben. Het werken met zulke diverse en unieke mensen is een enorme drijfveer en inspiratie.

 

 

 

Annebob Westerhof
Fondsenwerving Particulieren
Mensen met een missie werkt met oog voor de lokale context en ziet verschillen niet als problemen maar als kansen voor verrijking. Ik deel de overtuiging dat verandering duurzamer is als hier samen met lokale mensen en gemeenschappen aan gewerkt wordt. Daarom zet ik me graag in voor Mensen met een Missie.

 

 

 

Cristina Reyna
Programmaregisseur
Ik zet mij met passie in voor vrouwenrechten en geloof in de belangrijke rol die vrouwen spelen bij vredesopbouw in hun gemeenschappen.

 

 

 

Esther Pordon
Contentexpert
Al sinds het begin van de mensheid is het vertellen van verhalen een manier om cultuur, tradities én verandering over te dragen van generatie op generatie. Met het vertellen van de verhalen van hen voor wie Mensen met een Missie zich inzet, hoop ik een klein steentje bij te kunnen dragen aan die verandering voor de huidige en toekomstige generaties.

 

 

 

Fatema Kakal
PMEL Officer
Direct contact met mensen en getuige zijn van de veranderingen in hun leven, dat maakt het werk van Mensen met een Missie zo krachtig!

 

 

 

Femke van der Biezen
Manager communicatie & particuliere fondsenwerving
Ik heb al veel van onze lokale mensen met een missie ontmoet en gesproken. Iedere keer opnieuw word ik geraakt door hun hartelijkheid, toewijding aan hun werk en doorzettingsvermogen. Stuk voor stuk inspirerende mensen die een verschil maken en onze steun en aandacht verdienen.

 

 

 

Floor Schuiling
Programmaregisseur
Het draait om de mensen die een missie hebben. Mensen die in afgelegen gebieden en moeilijke omstandigheden tóch denken dat het anders kan. Tóch dat kleine beetje verandering teweeg willen brengen. En dat ook kunnen! Die veranderkracht is fascinerend: gewoon doen, met de voeten in de klei.

 

 

 

Frans Davelaar
Manager Programma’s
Mensen met een Missie gaat uit van de kracht van lokale mensen. En faciliteert de uitwisseling van kennis en ervaring tussen experts en ervaringsdeskundigen om zo tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen te komen. In mijn optiek een zeer geslaagde manier van het gebruik maken van ieders kracht!

 

 

 

Gonny van Dalen
Financieel Medewerker
Ik werk met veel plezier bij Mensen met een Missie omdat het een organisatie is waar ieder mens telt. Een betere wereld voor iedereen! Wie wil dat nou niet. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij.

 

 

 

Jacintha Puntman
Relatiebeheerder Religieuze Instituten
Vanuit mijn eigen geloof vind ik het belangrijk om het werk dat duizenden religieuzen hun leven lang met grote inzet hebben gedaan op deze manier voort te zetten.

 

Janneke Stegeman
Programmaregisseur Irak en Kurdistan
In gebieden waar mensen lijden onder geweld en onrecht, staan altijd mensen op die zien hoe het anders kan. Hun moedige en mooie werk om conflict te transformeren en aan vrede te bouwen ondersteunen wij.

 

 

 

Joke van Kester
Medewerker Financiën en Bedrijfsvoering
Mensen met een Missie is een boeiende, professionele en inspirerende organisatie, waar de mens centraal wordt gesteld. De organisatie blijft internationaal in ontwikkeling, maar verliest kernwaarden en doelstellingen niet uit het oog.

 

 

 

Joy Weijer
Medewerker Financiële Administratie
Mensen met een Missie zet zich in voor mensenrechten door lokale mensen te steunen en hen een platform te bieden. Hiermee wordt de stem van lokale mensen gehoord en worden de juiste stakeholders in beweging gezet. Dit is waarom ik graag voor Mensen met een Missie werk.

 

 

 

Karin van der Weerd
Strategic Communications Advisor
Zolang er mensen zijn die in oorlog leven, bedreigd of gehaat worden vanwege wie ze zijn en hoe ze hun leven willen leven, kun je toch niet aan de kant blijven staan en niks doen?

 

 

 

Kees Schilder
Programmaregisseur
Wij zetten ons in voor concrete verbeteringen in het leven van gewone mensen. Samen met die mensen. We zien telkens weer dat het geloof daarbij een bijzondere inspiratie en kracht is.

 

 

 

Marjolein Westerhof
Programmaregisseur
Wij gaan, heel lokaal, in aansluiting bij alledaagse behoeften en met oog voor geloof en spiritualiteit, uitsluiting tegen en dragen bij aan meer gelijkwaardigheid en vreedzaam samenleven.

 

 

 

Marlies van Eunen
Relatiebeheerder Major Donors en Nalatenschappen
Zolang wij leven in een wereld waarin niet alle mensen gelijk zijn zet ik mij in om mensen te verbinden, zodat wij met elkaar een wereld creëren waarin ieder mens echt mens mag zijn ongeacht huidskleur, geloofsovertuiging, sexuele geaardheid en gender.

 

 

 

Muna Handulle
Programmaregisseur & Adviseur Veiligheid
Ik zou graag in een wereld willen leven en een wereld achterlaten, waarin diversiteit wordt omarmd en gekoesterd. Waarin ieder van ons een eerlijke kans heeft op een gelukkig leven. Ik ben bij Mensen met een Missie gaan werken om bij te dragen aan zo’n wereld. Een bonte wereld, waarin verschillende identiteiten, culturen en religieuze achtergronden en overtuigingen gevierd worden. In dat opzicht ben ik op een missie!

 

 

 

 

Nienke Vierstra
Programmaregisseur
Het werk van Mensen met een Missie vind ik belangrijk omdat we speciale aandacht hebben voor de rol van geloof, spiritualiteit en zingeving in de levens van mensen en hoe dat bij kan dragen aan positieve verandering, inclusieve samenlevingen en meer gelijkwaardigheid.

 

 

 

Nina Oosterveer
Communicatieadviseur
Gehaat worden simpelweg omdat je er anders uitziet, iets anders gelooft of omdat je vrouw bent is onmenselijk. Dat onrecht moet de wereld uit. Wij brengen mensen bij elkaar die juist eerst tegenover elkaar stonden. Volgens mij is dat dé weg naar verandering. Ontmoeting, begrip en wederzijds respect. 

 

 

 

Paul Wolters
Programmaregisseur
We werken aan één van de grote thema’s van deze tijd: conflict, vrede en verzoening. Dat zijn grote woorden. Die proberen we in het klein, lokaal, met lokale partners te realiseren, via dialoog, door partijen die tegenover elkaar staan in gesprek brengen.

 

 

 

 

Rick van der Woud
Directeur
Werken bij Mensen met een Missie is werken aan vrede en verzoening. Voor iedereen, want ieder mens telt. Wij gaan de grote vragen niet uit de weg, ook al werken we kleinschalig op het meest lokale niveau. Moedig werk dus, waar ik graag aan meedoe!

 

 

 

Sian Ang
Directieassistent
We werken aan het verminderen van onrecht in de wereld en ondersteunen juist de armste mensen die onrecht ondervinden in hun gevecht.

 

 

 

Stephanie Joubert
Programmaregisseur
We werken samen met inspirerende en dappere mensen uit de hele wereld van onderaf aan meer interreligieuze tolerantie en vermindering van haatzaaien.

 

 

 

Tjeerd Rienstra
Programmaregisseur
Samenwerken met de mensen die écht het verschil maken in hun respectievelijke gemeenschappen; dat geeft zo’n energie!

 

 

 

 

Ton Groeneweg
Programmaregisseur
Wat mij enorm aanspreekt bij Mensen met een Missie is dat wij mensen centraal stellen. Wat ik gaandeweg geleerd heb is dat echt ontwikkelingswerk begint bij het loslaten van het idee dat wij anderen kunnen vertellen hoe het moet. Dat weten ze heel goed zelf. Wat wij kunnen doen is hen helpen dat ook te realiseren.

 

 

 

Vien Sawor
Fondsenwerver Foundations, Stichtingen en Instituties
Ik maak als fondsenwerver deel uit van een club van zeer bevlogen professionals met een enorme drive om op te komen voor mensen in conflictsituaties wereldwijd. Die combinatie van professionaliteit en bevlogenheid zie je terug in de concrete impact die we als organisatie maken.

 

 

 

 

Wil van Dalen
Medewerker Logistieke Ondersteuning
Ik werk graag voor Mensen met een Missie, omdat ik geloof dat ieder mens telt.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.