Meer informatie over waar jouw donatie precies naartoe gaat en wat voor werk Mensen met een Missie in Colombia doet? Check hieronder dan mijn Q&A:

 

Betaal ik mee aan jouw reis door middel van mijn donatie?
Als vrijwilliger betaal ik mijn eigen reis volledig zelf. Los van de reissom heb ik in-gestemd om €1500 aan donaties op te halen voor de projecten van Mensen met een Missie.

Waar gaat het gedoneerde geld precies naar toe?
De donaties komen ten goede aan het goede doel Mensen met een Missie. Zij hebben programma’s in Zuid-Sudan, Uganda, Kameroen, Bolivia, De Filipijnen, India en Colombia.

In Colombia is het programma van Mensen met een Missie gericht op vredesopbouw vanuit het perspectief van Afro-Colombianen en inheemsen aan de Pacifische Kust regio, La Guajira en de Amazone.
Het doel is om de politieke participatie van gemeenschappen in deze regio’s te vergroten. Zo geeft Mensen met een Missie voorlichting over o.a. het vredesakkoord. Ze maken lokale mensen bewust van hun rechten en van de beloftes die zijn vastgelegd in het vredesakkoord. Hiermee kunnen de Colombianen druk uitoefenen op de (lokale) overheid.
Daarnaast geeft Mensen met een Missie trainingen. Trainingen aan lokale journalisten, zodat zij beter verslag kunnen doen van (gewelddadige) gebeurtenissen in hun gemeenschappen. Verslag van incidenten die genegeerd worden door de reguliere massamedia. En leiderschapstrainingen aan sociale leiders. Zij kunnen opstaan en hun gemeenschap in beweging brengen hun rechten te claimen.

Hoe kunnen jullie als mijn donateurs de Colombiaanse mensen in Colombia concreet helpen met jullie donatie en met deze reis?
Jullie steun is ontzettend belangrijk! Allereerst zorgt jullie donatie ervoor dat Mensen met een Missie hun werk in Colombia kan blijven voortzetten en bij kunnen blijven dragen aan vredesopbouw op lokaal niveau.

Maar, misschien nóg wel belangrijker: Door mijn verhalen uit Colombia te volgen en te delen met jullie achterban worden de mensen daar enorm geholpen. Er wordt veelal gedacht dat het vrede is in Colombia. Maar niets is minder waar: het geweld is op veel plekken juist toegenomen sinds het vredesakkoord!
Daarom is het ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk mensen bewust worden van het geweld waar veel Colombianen nog steeds mee te maken hebben. Bewust worden van de manieren waarop Colombianen zich verzetten tegen dit geweld en hun rechten claimen.

Hoe meer mensen buiten Colombia hier vanaf weten, hoe groter de (internationale) druk wordt op de Colombiaanse overheid om zich in te zetten voor échte vrede!

Tijdens de reis willen jullie de lokale bevolking gaan helpen. Maar hoe willen jullie dat precies gaan doen? Wat is het concrete doel van de reis?
Het programma in Colombia is erop gericht om vredesopbouw op lokaal niveau te bevorderen. Één van de manieren waarop dit wordt gedaan is door het trainen van lokale journalisten, zodat zij beter verslag kunnen doen van (gewelddadige) gebeurtenissen in hun gemeenschap. Aan het licht brengen van deze gebeurtenissen is heel erg belangrijk voor vredesopbouw, omdat er anders geen maatregelen (bijvoorbeeld het onderzoeken van de zaak, het opsporen en berechten van daders, maar ook het compenseren van slachtoffers) getroffen kunnen worden.

De reis die ik zal gaan maken heeft als doel om bewustzijn te creëren rondom de situatie in Colombia en het werk van Mensen met een Missie daar. Hoe meer mensen (vooral buiten Colombia) hiervan weten, hoe groter de (internationale) druk wordt op de Colombiaanse overheid om zich in te zetten voor échte vrede!

Een paar schrijnende feiten op een rij van wat er fout is gegaan na het vredesakkoord in 2016
Als klein meisje was ik al veel bezig met mijn adoptie en geboorteland en die interesse is nooit weg gegaan, eerder versterkt. Ik heb mij altijd verdrietig gevoeld over de armoedige situatie waarin Colombia verkeerde maar gelukkig leek dat voorgoed voorbij te zijn op 23 juni 2016.

Althans dat dacht ik. De werkelijkheid bleek anders. Op 23 juni 2016 werd het vredesakkoord ondertekend door de Colombiaanse regering en de FARC. Eindelijk kwam er een einde aan de verschrikkelijke burgeroorlog die 50 jaar heeft geduurd.

Ik was zó bij dat de Colombianen in Colombia nu ook eindelijk zicht hadden op een fijne toekomst. Helaas was die gedachte té positief want wist je dat?:

  • Er in de afgelopen jaren meer sociale leiders werden vermoord dan tijdens de burgeroorlog. Sinds begin 2016 tot begin 2019 zijn er 566  sociale leiders vermoord.
  • Er geweld wordt gebruikt tegen zowel mannen als vrouwen. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat vooral de Inheemse en Afro-leiders en milieuactivisten heel erg kwetsbaar zijn.
  • Eén van de grootste obstakels de huidige Colombiaanse regering onder leiding van president Iván Duque is. Zijn partij lijkt het vredesproces te willen dwarsbomen; de politieke wil om het vredesakkoord (dat onderhandeld en ondertekend werd onder zijn voorganger, die daar ook een Nobelprijs voor de Vrede voor kreeg) te implementeren ontbreekt.
  • Er in 2018 800 gewelddadige incidenten waren. Dit ontstond voornamelijk doordat er een groot stuk grond of geld in het spel was.
  • De burgeroorlog heeft diepe wonden achtergelaten. Het conflict maakte al honderdduizenden slachtoffers en miljoenen mensen zijn van hun land verdreven. Ondanks het vredesproces blijven gewapende groepen en het leger mensenrechten schenden terwijl ze strijden om de controle over grondgebied en grondstoffen.

Komen de donaties ook ten goede aan duurzaamheid?
Mensen met een Missie is ervan overtuigd dat duurzame verandering van onderaf komt, en dat hiervoor langdurige aanwezigheid en geduld nodig is. Daarom zetten zij altijd in op de lange termijn. Zo gaan zij langdurige relaties aan met de partnerorganisaties, en is deze samenwerking erop gericht om de stabiliteit van het werk van deze organisaties te waarborgen.

Mensen met een Missie werkt samen met lokale partnerorganisaties. Waar bestaat deze samenwerking uit?
Mensen met een Missie werkt met de meeste partnerorganisaties al jarenlang samen. Deze samenwerking bestaat o.a. uit:

  • Financiële steun; Zodat de partnerorganisaties de activiteiten in de gemeenschappen kunnen uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn voorlichting, training, opvang van slachtoffers en hulp bij traumaverwerking.
  • Capaciteitsversterking; Zodat de partnerorganisaties sterk kunnen worden in het meten van resultaten en het schrijven van rapportages.
  • Netwerkvorming; Mensen met een Missie stimuleert de samenwerking tussen de partnerorganisaties en andere stakeholders zoals overheden, onderzoekers, IT’ers etc.
  • Lobby; Mensen met een Missie lobbyt bij relevante internationale stakeholders en geeft lobbytrainingen aan partnerorganisaties. Ook voeren zij bewustwordingscampagnes uit bij een bepaald publiek.
  • Fondsenwerving; Mensen met een Missie geeft trainingen aan partnerorganisaties zodat zij beter worden in het schrijven van projectvoorstellen.

Al het werk dat Mensen met een Missie samen met deze partnerorganisaties doet, komt ten goede aan de mensen die wonen in de gemeenschappen waar zij actief zijn.

In Colombia zijn dat bijvoorbeeld Afro-Colombiaanse jongeren die in Buenaventura wonen, weinig toegang hebben tot educatie en gezondheidszorg en dagelijks moeten overleven tussen grof geweld van drugsbendes. Deze jongeren krijgen voorlichting over hun rechten, zodat zij deze kunnen claimen bij de lokale overheid.
Een ander voorbeeld zijn de inheemse Nasa vrouwen die in Noord-Cauca wonen en zwaar bedreigd worden, omdat zij opkomen voor hun rechten en hun grondgebied beschermen. De Nasa vrouwen krijgen trainingen over het claimen van veiligheidsmaatregelen vanuit de overheid.

Waarom moet er een donatie van €1500 worden opgehaald terwijl je al vrijwilligerswerk voor het goede doel gaat doen in Colombia?
Het donatiegeld wordt gevraagd aan alle reporters / vrijwilligers zodat Mensen met een Missie hun werk kan blijven voortzetten. Het gevraagde bedrag is vastgesteld op basis van de ervaring met dit project en de feedback van (oud)reporters.

Kan ik mijn donatie terug krijgen?
Het is helaas niet mogelijk om donaties terug te storten. Jouw donatie komt altijd ten goede aan het werk van Mensen met een Missie.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.