Wij verwerken je gegevens om je te informeren over onze activiteiten. Lees onze privacy verklaring voor meer informatie.

Wij geloven in de kracht van dialoog als oplossing voor een conflict. Daar hebben we internationaal veel ervaring mee. Met groeiende zorg kijken we naar het sterk verhardend debat en de toenemende polarisatie in eigen land.

Die zorg werd onlangs gedeeld door 15.000 mensen die ons Manifest tegen polarisatie ondertekenden. Met die massale steunbetuiging onder de arm zijn wij nu in gesprek met Minister van Gennip. Samen bekijken we hoe onze succesvolle aanpak tegen polarisatie ook in Nederland kan helpen.

Er zijn veel gesprekken nodig om polarisatie de wereld uit te helpen. We hebben jouw gift dan ook hard nodig om blijvend resultaat te boeken. Laten we er samen voor zorgen dat wereldwijd maar ook in Nederland mensen met elkaar praten in plaats van vechten. Steun ons werk met jouw gift!

Veelgestelde vragen
Klik op de vragen hieronder, om het antwoord te kunnen lezen.

Wat staat er in het manifest tegen polarisatie?
Mensen met een Missie vraagt de politiek alles in het werk te stellen om de polarisatie terug te dringen. Samen zetten we de volgende stappen.
1. Bouw culturen waarbinnen het veilig is voor tegenstellingen
2. Geef het goede voorbeeld en verbind
3. Wees integer, transparant en eerlijk
4. Daag uit tot oplossingen en niet tot strijd
5. Faciliteer een plek voor een gesprek
6. Omarm de kritische burger van goede wil
Wat doet Mensen met een Missie precies?
Mensen met een Missie werkt wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Overtuigingen zoals dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie meer waarheid bevat dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst.

Overtuigingen als deze zijn de kern van veel conflicten en leiden op veel plekken in de wereld tot haat en geweld. Met vaak vreselijke gevolgen. Voor de vrouw in Bolivia die vermoord wordt alleen omdat ze vrouw is. Het meisje in Uganda dat op haar veertiende met een veel oudere man moet trouwen. De kasteloze in India die een tempel of kerk niet mag betreden omdat hij als onrein gezien wordt.

Om dit vreselijke geweld tegen te gaan, brengen we mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. We starten de dialoog over gelijkwaardigheid en zetten ons in om onderling wantrouwen weg te nemen. Een lange weg. Dat weten we. Maar we houden vol. Wij geloven dat échte verandering alleen mogelijk is als we de kern van het probleem aanpakken: de overtuiging dat de ene mens meer waard is dan de ander.

Wat doet Mensen met een Missie met mijn geld?
Wij werken wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Dat werk doen we niet alleen. Dat doen wij samen met honderden lokale samenwerkingspartners.

Met jouw donatie kunnen wij deze partners op allerlei manieren  ondersteunen: van training, financiële steun en lobby, tot het vormen van een netwerk, stimuleren van (internationale) samenwerking en het bieden van een platform voor hun werk en de problematiek.

Hoeveel van jullie bestedingen gaat naar het werk in het buitenland?
Wij willen blijvend een verschil maken voor zoveel mogelijk mensen die te maken krijgen met discriminatie, uitsluiting en geweld. Ons werk vraagt vasthoudendheid en doorzettingsvermogen. Daarom werken we zo efficiënt en duurzaam mogelijk en verwachten dat ook van onze lokale partners.

In 2021 gaven we 93,6% van onze inkomsten uit aan onze doelstellingen. De overige 6,4% procent gaven we uit aan beheer & administratie en fondsenwerving.

In welke landen werkt Mensen met een Missie?
Mensen met een Missie heeft programma’s in veertien landen; Bolivia, Burundi, Colombia, DR Congo, India, Irak, Filippijnen, Indonesië, Kameroen, Kenia, Mexico, Pakistan, Uganda en Zuid-Sudan. Daarnaast zetten we ons ook in Nederland in om polarisatie tegen te gaan.
Ik wil graag contact met Mensen met een Missie. Hoe doe ik dat?
Heb je vragen, een suggestie of wil je je gegevens wijzigen? Neem gerust contact op via  onze contactpagina.