Veelgestelde
vragen

Misschien heb je na het lezen van de informatie op onze website nog vragen. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

FAQ

Over het Manifest

Waarom een manifest tegen polarisatie?

Hoewel uit onderzoek blijkt dat onze meningen anno 2023 niet meer uit elkaar liggen dan 20 jaar geleden, hebben veel mensen wel het idee dat polarisatie toeneemt. De samenleving verhardt; in het publieke debat en op social media zien we dat er vooral veel geroepen en minder geluisterd wordt. Over moeilijke onderwerpen lijkt een goed gesprek onmogelijk.

En als mensen niet meer met elkaar praten, groeit het risico op geweld. Dat zien we in Nederland en in de rest van de wereld. Wij geloven dat geweld stopt waar mensen met elkaar in gesprek gaan. Wij geloven dat je polarisatie en geweld kunt tegengaan door naar elkaar te luisteren. En dat de meeste mensen liever leven in een wereld waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten.

Met het ondertekenen van het manifest toon jij jezelf medestander voor verbinding.

Waarom bieden jullie het manifest aan de Nederlandse politiek aan?

Polarisatie los je niet alleen in de samenleving op, en ook niet alleen in de politiek. We moeten het samen doen, burgers én politici. Maar de politiek heeft wel de taak het goede voorbeeld te geven, door op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren en op zoek te gaan naar verbinding. Nu er binnenkort een nieuw kabinet aantreedt, is dit wat ons betreft, hét moment om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen om polarisatie tegen te gaan.

Wat is het doel van dit manifest?

Het doel van het manifest is een beweging voor verbinding op gang te brengen en mensen aan te sporen zich samen in te zetten tegen polarisatie. Het manifest roept op tot eenheid en tot luisteren, en biedt 6 actiepunten die iedereen kan toepassen om zijn steentje bij te dragen in het tegengaan van polarisatie.

Waar kan ik het manifest vinden?

Het manifest tegen polarisatie kan je via deze link bekijken

Waarom is mijn handtekening belangrijk?

Polarisatie los je niet in je eentje op. Met jouw handtekening sluit je je aan bij de beweging voor verbondenheid. De beweging voor een verenigde, inclusieve samenleving en het goede gesprek. Samen roepen we op tot eenheid en verbinding in een wereld die lijkt te zijn verscheurd door tegenstellingen. Een oproep die nóg meer impact maakt als hij door veel mensen gedaan wordt.

Dus, hoe meer handtekeningen, hoe meer impact. In onze ogen is polarisatie een landelijk én internationaal probleem dat mensen steeds verder uit elkaar drijft. Terwijl wij geloven dat de meeste mensen liever verbinding zoeken. Laten we ons samen inzetten om polarisatie tegen te gaan.

Ik heb het manifest tegen polarisatie al een keer getekend?

Dat kan kloppen! Eind 2021 hebben we ook een oproep gedaan om dit manifest te tekenen. Met de verkiezingen in aantocht is dit wat ons betreft hét moment om het manifest weer onder de aandacht te brengen. Zodat we het nieuwe kabinet, direct aan het begin van hun termijn, kunnen oproepen te kiezen voor verbinding en zich samen met ons in te zetten tegen polarisatie.

Wat doet Mensen met een Missie met de gegevens die ik heb achtergelaten?

Mensen met een Missie legt de gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We kunnen deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten.

Indien je het formulier hebt ingevuld en hierbij je telefoonnummer hebt achtergelaten, kunnen wij jou eenmalig bellen om te informeren over dit statement of om je steun te vragen.

Als je dit niet wilt, laat het ons weten via de contactpagina. Lees meer over ons privacybeleid.

Over Mensen met een Missie

Wat doet Mensen met een Missie precies?

Mensen met een Missie werkt wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Overtuigingen zoals dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie meer waarheid bevat dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst.

Overtuigingen als deze zijn de kern van veel conflicten en leiden op veel plekken in de wereld tot haat en geweld. Met vaak vreselijke gevolgen. Voor de vrouw in Bolivia die vermoord wordt alleen omdat ze vrouw is. Het meisje in Uganda dat op haar veertiende met een veel oudere man moet trouwen. De kasteloze in India die een tempel of kerk niet mag betreden omdat hij als onrein gezien wordt.

Om dit vreselijke geweld tegen te gaan, brengen we mensen bij elkaar die tegenover elkaar staan. We starten de dialoog over gelijkwaardigheid en zetten ons in om onderling wantrouwen weg te nemen. Een lange weg. Dat weten we. Maar we houden vol. Wij geloven dat échte verandering alleen mogelijk is als we de kern van het probleem aanpakken: de overtuiging dat de ene mens meer waard is dan de ander.

Wat doet Mensen met een Missie met mijn geld?

Wij werken wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Dat werk doen we niet alleen. Dat doen wij samen met honderden lokale samenwerkingspartners.

Met jouw donatie kunnen wij deze partners op allerlei manieren ondersteunen: van training, financiële steun en lobby, tot het vormen van een netwerk, stimuleren van (internationale) samenwerking en het bieden van een platform voor hun werk en de problematiek.

Hoeveel van elke ontvangen euro besteden jullie aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld?

Van iedere euro ging in 2022 € 0,96 naar mensen wereldwijd die onze hulp nodig hebben. Ons kostenpercentage was 4 procent.

Is Mensen met een Missie een erkend goed doel?

Mensen met een Missie voldoet aan de voorwaarden van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Sinds 2004 heeft onze organisatie ook het CBF-keurmerk voor fondsenwervende organisaties die zich op een verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van geld voor een goed doel. Sinds 1 juli 2016 voldoet Mensen met een Missie aan de geldende normen van de Erkenningsregeling voor goede doelen van het CBF.

Ook zijn we erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij door de Belastingdienst zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Het bestuursverslag en de jaarrekening worden opgemaakt volgens Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.

Ik wil graag contact met Mensen met een Missie. Hoe doe ik dat?

Heb je vragen, een suggestie of wil je je gegevens wijzigen? Neem gerust contact op via  onze contactpagina.

Is jouw vraag nog niet beantwoord?

Neem contact op