Lid Raad van Toezicht Mensen met een Missie

met aandachtsgebied fondsenwerving en/of communicatie

Mensen met een Missie

Mensen met een Missie is een katholieke organisatie voor internationale samenwerking en solidariteit, en is geworteld in de spiritualiteit van haar stichters, de Nederlandse religieuzen. Deze spiritualiteit is de drijvende kracht achter onze inzet voor iedereen die gemarginaliseerd wordt. 

Het doel van Mensen met een Missie is om de overtuigingen die leiden tot haat en geweld, te veranderen zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Mensen met een Missie ondersteunt mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die hun nek uitsteken, die tegen de stroom ingaan en strijden tegen onrecht en uitsluiting. Onze aanpak is kleinschalig en lokaal. Wij geloven dat echte verandering van onderaf komt.

Organisatie

Op het kantoor in Den Haag werken ruim vijfendertig mensen die dagelijks met passie en betrokkenheid werken aan een wereld waarin mensen nieuwsgierig naar elkaar zijn, en met elkaar praten in plaats van vechten.

De dagelijkse leiding van Mensen met een Missie is in handen van de directeur-bestuurder. Deze is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen van Mensen met een Missie, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving. De raad van toezicht heeft een toezichthoudende rol, hij ziet erop toe dat de directeur-bestuurder de organisatie leidt volgens de visie en missie van de Stichting CMC – Mensen met een Missie en volgens de principes en richtlijnen van good governance.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Mensen met een Missie bestaat uit vijf personen. De leden beschikken ieder over specifieke kennis en ervaring waardoor ze enerzijds een klankbord kunnen zijn voor de directeur-bestuurder en anderzijds hun toezichthoudende rol kunnen vervullen.

De raad van toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen en wordt ondersteund in haar taken door de secretaris van het bestuur en de raad van toezicht.
Benoeming van leden vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De sfeer binnen de raad van toezicht is informeel met ruimte voor onafhankelijke en kritische gedachtenuitwisseling. Uitgangspunt voor de samenwerking is wederzijds vertrouwen.

De raad van toezicht van Mensen met een Missie verwelkomt graag nieuwe leden in haar midden met een kritische blik en een opbouwende houding. Wat de leden van de raad van toezicht en de medewerkers van Mensen met een Missie bindt, is een passie voor internationale samenwerking, vanuit de vaste overtuiging dat wij als mensen zorg moeten dragen voor elkaar en dat ieder mens een unieke en waardevolle bijdrage kan leveren aan een betere samenleving.

Profiel lid Raad van Toezicht

Door het aftreden van één van de leden is er een vacature ontstaan binnen de raad van toezicht. Gezien de huidige samenstelling zoeken wij bij voorkeur iemand met kennis van communicatie en/of fondsenwerving. Het nieuwe lid van de raad van toezicht:

  • herkent zich in de missie en visie van Mensen met een Missie;
  • beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring, heeft een brede maatschappelijke blik en een goed strategisch denkvermogen;
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is een empathisch mens met een open blik en is geïnteresseerd in internationaal, intercultureel en interreligieus samenwerken;
  • heeft ruime ervaring op het gebied van communicatie en/of fondsenwerving.

De vacature staat open voor iedereen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een bi-culturele achtergrond.

Vergoeding en procedure

De functie is onbezoldigd, wel is er een onkostenvergoeding. Een gesprek met de directeur-bestuurder en leden van de raad van toezicht maakt onderdeel uit van de procedure.

Mensen met een Missie is een organisatie waar diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie voorop staan en waar iedereen zich welkom en gewaardeerd moet voelen. Haar diversiteit, in combinatie met die van de wereld, is waar haar kracht ligt. Alleen samen komen we vooruit. Naast uw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van uw identiteit onze raad van toezicht rijker, innovatiever en beter.

Solliciteren

Uw brief met cv kunt u uiterlijk 1 juni 2023 sturen naar sollicitatie@mensenmeteenmissie.nl onder vermelding van ‘lid Raad van Toezicht’.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Pieter Mensing (bestuurssecretaris), via telefoonnummer 0682876144 of e-mail pietermensing@mensenmeteenmissie.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.