Meer dan 95% van de 190 miljoen inwoners van Pakistan is moslim. Daarnaast heeft Pakistan vele religieuze minderheden. Hindoes en christenen vormen de grootste minderheidsgroepen (beide 1,6% van de bevolking oftewel 5 miljoen mensen).

Het grootste deel van de christelijke en hindoe bevolking woont in de provincie Punjab en Sindh. Minderheden bevinden zich in een achtergestelde positie in Pakistan. Ze behoren tot de armste bevolkingsgroepen en zijn ondervertegenwoordigd in het politiek systeem. Hierdoor zijn ze onder andere kwetsbaar voor geweld door extremistische groepen.

Wat is het probleem?

De laatste jaren is er een stijging van intolerantie en geweld tegen religieuze minderheden in Pakistan. In toenemende mate worden minderheden slachtoffer van geweld door woedende menigtesgedwongen bekeringen en aanslagen.

Er is discriminerende wetgeving aangenomen zoals de wet die heiligschennis tegen de dominante religie, de islam, strafbaar stelt. Deze  wet wordt toegepast. Daarnaast worden intolerantie en vooroordelen tegen minderheden versterkt via het onderwijs en de schoolboeken.

Hoe we werken aan religieuze tolerantie in Pakistan

In Pakistan werkt Mensen met een Missie aan het bevorderen van onderwijs gericht op tolerantie en respect voor diversiteit. Dat doen we door:

  • In de provincie Punjab te werken aan aanpassing van het onderwijs curriculum voor lagere en middelbare scholen;
  • Leerlingen en studenten, leraren en gemeenschappen te trainen over het curriculum en lesgeven om tolerantie en respect, ongeacht ieders geloof, te bevorderen.

De inzet in Pakistan ter promotie van religieuze tolerantie is onderdeel van het programma “Freedom of Religion and Belief” dat Mensen met een Missie in zowel Pakistan, Indonesië als Kenia uitvoert.

Pakistan

Mensen met een missie

Dit zijn de mensen met een missie in

Geen berichten gevonden

Dit zijn onze mensen met een missie

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.