De meerderheid van de Keniaanse bevolking is christelijk waarvan 47% protestants en 23% katholiek. De grootste religieuze minderheidsgroep is moslim met 11% van de bevolking, gevolgd door andere groepen zoals hindoes en mensen die traditionele religies aanhangen.

De Keniaanse grondwet waarborgt vrijheid van godsdienst en verbiedt religieuze discriminatie. Toch wordt een deel van de moslim gemeenschappen, vooral in de kustgebieden, achtergesteld en gemarginaliseerd ten opzichte van de andere religieuze groepen.

Wat is het probleem?

De laatste 10 jaar zijn interreligieuze spanningen en radicalisering toegenomen. Het gevoel van achterstelling onder moslim gemeenschappen leidt tot isolement en maakt vooral jongeren vatbaar voor rekrutering door gewelddadige radicale groepen. De overheid treedt met harde hand op in het aanpakken van terrorisme. Zo versterkt vaak het gevoel van achterstelling onder moslimgroepen en worden de spanningen tussen verschillende religieuze groepen vergroot.

Zo werken wij aan religieuze tolerantie in Kenia

We werken met lokale vrouwenleiders, jongerenleiders en religieuze leiders uit verschillende religieuze groepen in Mombasa en Kwale samen om de rekrutering van jongeren door Al Shabaab tegen te gaan. Ook werken we aan het verbeteren van de relaties tussen verschillende religieuze gemeenschappen op lokaal niveau.

Dat doen wij bijvoorbeeld door:

  • Vrouwenleiders, jongerenleiders en religieuze leiders te laten praten met de lokale politie om te proberen wederzijds begrip te creëren en politiegeweld te verminderen;
  • Religieuze leiders en organisaties op nationaal niveau in gesprek brengen met beleidsmakers, de overheid en andere stakeholders. Het doel hiervan is om beleid te bevorderen dat interreligieuze harmonie en respect versterkt.

De inzet in Kenia ter promotie van religieuze tolerantie is onderdeel van het programma “Freedom of Religion and Belief” dat Mensen met een Missie in zowel Kenia als Pakistan en Indonesië uitvoert.

Kenia

Mensen met een missie

Dit zijn de mensen met een missie in Kenia

Rolex Mwamba

Rolex brengt Keniaanse religieuze groepen bij elkaar, zodat zij verschillende meningen kunnen delen en zich niet tegen elkaar uit spelen.

Kenia

Dit zijn onze mensen met een missie

Rolex Mwamba

Rolex brengt Keniaanse religieuze groepen bij elkaar, zodat zij verschillende meningen kunnen delen en zich niet tegen elkaar uit spelen.

Kenia Interreligieuze dialoog

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.