Kameroen komt regelmatig in het nieuws. Het Afrikaanse land kampt met enorme ongelijkheid, discriminatie en corruptie. Maar wat is er nu precies aan de hand in Kameroen?

Het Noorden

Je hebt vast wel gehoord van Boko Haram. Deze Nigeriaanse islamitische terreurorganisatie streeft naar een strikte toepassing van de sharia. Zij is berucht om de bloedige zelfmoordaanslagen en ontvoeringen van schoolmeisjes. Sinds 2015 is het geweld overgeslagen van Nigeria naar Noord-Kameroen. Daar zijn sindsdien veel doden en gewonden gevallen. Tienduizenden mensen sloegen op de vlucht en wonen in kampen.

Het Engelstalige Westen

In het Westen van Kameroen woont een Engelstalige minderheid. Zij voelt zich politiek, economisch en sociaal achtergesteld op de Franstalige bevolking en streeft naar meer zelfstandigheid. Dit heeft onder andere geresulteerd in een gewapende afscheidingsbeweging. De Engelstalige minderheid wordt met veel geweld onderdrukt door het regeringsleger.

Het grootste probleem voor de meeste Kameroenezen is echter de continue strijd om toegang tot land.

 

Het grote Zuiden (Le Grand Sud)

Het grootste probleem voor de meeste Kameroenezen is echter de continue strijd om toegang tot land. Zestig procent van de conflicten in Kameroen hebben hiermee te maken. Kleinschalige familielandbouw is de grootste vorm van landbouw in Kameroen. Ondertussen neemt de bevolking toe en blijven steden groeien. Hierdoor stijgt het tekort aan land en dit is een groot probleem voor de boeren.

Dit is Bamenda. Zij werkt in West Kameroen en werkt op het gebied van Mensenrechtenschendingen.

Het antwoord van de Kameroense autoriteiten

Het antwoord van de Kameroense autoriteiten op deze problematiek  is militair en bureaucratisch. Onderdrukking wordt met harde hand ingezet om de orde en veiligheid te handhaven.
Het gesprek over de problemen en veiligheidszorgen van de burgers wordt niet aangegaan. De overheid houdt haar burgers klein. Deze aanpak leidt niet tot duurzame vrede die ook door de bevolking wordt gedragen.

Zo werken we aan conflictoplossing

Mensen met een Missie werkt in alle drie de gebieden aan sterke sociale gemeenschappen. Sterke gemeenschappen die conflicten zelf vreedzaam kunnen oplossen. Bij deze inspanningen is er steeds speciale aandacht voor jongeren en vrouwen.

 • Interreligieuze comités: Zowel mannen als vrouwen met een islamitische, protestantse en katholieke achtergrond komen samen in interreligieuze comités. Zij krijgen trainingen over hoe zij het beste kunnen bemiddelen bij landconflicten.
  Deze comités onderhouden ook het contact met hun lokale bestuurders. Deze aansluiting tussen burgers en overheid zorgt ervoor dat conflicten kunnen worden voorkomen.
 • Jeugdraden: Op gemeenteniveau worden jeugdraden opgezet. Zo kunnen ook jongeren invloed uitoefenen op het lokale bestuur.
 • Menselijke veiligheid: In Noord-Kameroen geven wij trainingen over human security. Dit voor het maatschappelijk middenveld (NGO’s en kerken) en voor de veiligheidssector (leger, politie, gevangeniswezen).
 • Mensenrechtenschendingen: We monitoren en rapporteren mensenrechtenschendingen in afgelegen dorpen in Engelstalig Kameroen.
 • Geboortecertificaten: Een van de onderliggende oorzaken van conflict en onrecht is dat veel laagopgeleide ouders op het platteland hun kinderen bij de geboorte niet officieel laten registreren bij de gemeente. Wij werken samen met de lokale bevolking om ervoor te zorgen dat enkele duizenden kinderen een geboortecertificaat kunnen krijgen.

Kameroen

Mensen met een missie

Dit zijn de mensen met een missie in Kameroen

Josephine Mbara

Josephine werft vrouwen en jongeren om als ‘peace promotors’ te werken in Noord-Kameroen.

Kameroen

Laura Tufon

In Bambalang worden meisjes op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Laura leert deze vrouwen wat hun rechten zijn en hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen.

Kameroen

Dit zijn onze mensen met een missie

Josephine Mbara

Josephine werft vrouwen en jongeren om als ‘peace promotors’ te werken in Noord-Kameroen.

Kameroen Conflictoplossing

Laura Tufon

In Bambalang worden meisjes op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Laura leert deze vrouwen wat hun rechten zijn en hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen.

Kameroen Vrouwenrechten

Steun onze Mensen met een Missie en word vriend vanaf €4,- per maand

 • Je wordt onderdeel van ons internationale netwerk
 • Sluit je aan bij speciale projectgroepen
 • Ontvang ons magazine Mens en Missie
 • Ontvang uitnodigingen voor speciale gelegenheden voor vrienden


Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.