DR Congo kenmerkt zich door een lange geschiedenis van conflict. Er leven vele etnische groepen die tegen elkaar worden uitgespeeld, vaak met geweld. Dit gebeurt o.a. vanwege belangen rond natuurlijke hulpbronnen.

In deze context zijn vrouwen extra kwetsbaar. Zij worden regelmatig het slachtoffer van seksueel geweld door rebellengroeperingen en ook in de huiselijke sfeer is veel geweld.

Dit belemmert dat zij een positieve rol aan vredesopbouw kunnen leveren. Het programma van Mensen met een Missie richt zich erop om dit tij te keren.

Zo werken we aan het terugdringen van geweld tegen vrouwen

  •  Verspreiden van informatie over vrouwenrechten, zodat vrouwen weerbaar worden tegen geweld;
  • Opvangen van slachtoffers van seksueel of huiselijk geweld
  • Bevorderen van deelname van vrouwen aan het vredesonderhandelingen, zodat vrouwen bijvoorbeeld leider worden in hun gemeenschap;
  • In gesprek gaan over negatieve stereotiepe man-vrouw relaties (met vrouwen én mannen).

Nationaal Actie Plan 1325

Het programma in DR Congo is onderdeel van het Dutch Nationaal Actie Plan (NAP) 1325. NAP 1325 is een samenwerkingsverband tussen verschillende ministeries, diverse kennisinstellingen en Nederlandse maatschappelijke organisaties. Daarin staan afspraken over hoe Nederland resolutie 1325 over Vrouwen, vrede en veiligheid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties uitvoert. In het plan zijn de Nederlandse deelnemers overeengekomen dat zij vrouwen in (post)-conflictgebieden in hun strijd voor vrede en veiligheid willen ondersteunen.

Samenwerkingspartners

Sinds 2016 wordt dit programma uitgevoerd met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Mensen met een Missie als lead van het consortium. Het huidige programma genaamd Mwanamke, Amani na Usalama 2.0 wordt samen met de consortiumpartnerorganisaties CARE Nederland en het DRC-netwerk SPR geïmplementeerd.

Vrouwen aan de onderhandelingstafel

Het programma Vrouwen, vrede en veiligheid is gestart om te werken aan gelijkheid tussen man en vrouw en om ervoor te zorgen dat vrouwen deelnemen aan vredesonderhandelingen en processen van wederopbouw na decennialang geweld.

DR Congo

Mensen met een missie

Dit zijn de mensen met een missie in DR Congo

Yvette Neema

Yvette Neema werkt aan een gelijkwaardig bestaan voor vrouwen en mannen in de Democratische Republiek Congo.

DR Congo

Justine Elakano Riziki

Justine komt op voor vrouwenrechten en werkt aan het bevorderen van hun rol bij het vredesproces.

DR Congo

Dit zijn onze mensen met een missie

Yvette Neema

Yvette Neema werkt aan een gelijkwaardig bestaan voor vrouwen en mannen in de Democratische Republiek Congo.

DR Congo Vrouwenrechten

Justine Elakano Riziki

Justine komt op voor vrouwenrechten en werkt aan het bevorderen van hun rol bij het vredesproces.

DR Congo Vrouwenrechten

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.