Bolivia staat bekend om zijn uitgestrekte zoutvlaktes, panfluitmuziek en kleden in de prachtigste kleuren. Maar dit land heeft ook een donkere kant.

Geweld tegen vrouwen is een groot probleem. Zeven op de tien vrouwen in Bolivia krijgen te maken met lichamelijk of seksueel geweld. Elke drie dagen overlijdt een vrouw door huiselijk geweld.

Bolivia is een gelovig land: zo’n 90% van de mensen is katholiek. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt vaak bevestigd en gerechtvaardigd door bijvoorbeeld bepaalde bijbelteksten.

Waar komt die ongelijkheid vandaan?

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ligt ten grondslag aan huiselijk en seksueel geweld. Dat komt o.a. door de ‘machismo-cultuur’, waarin gedacht wordt dat mannen dominant en vrouwen onderdanig horen te zijn. Deze cultuur wordt in stand gehouden door maatschappelijke instellingen zoals scholen, kerken, politiebureaus en ziekenhuizen.

Vrouwen leren in Sucre om te weven, naaien en breien. Ook krijgen zij workshops over vrouwenrechten en huiselijk geweld.

Zo werken wij aan het terugdringen van geweld tegen vrouwen

  • Voorlichting over het voorkomen van geweld en vrouwenrechten;
  • Opvangen en begeleiden van slachtoffers van geweld;
  • Trainen van vrouwen en jongeren als ambassadeurs tegen geweld, zodat ze bijvoorbeeld weerwoord kunnen geven aan overheidsfunctionarissen of politieagenten;
  • Mannen bewust maken van de negatieve gevolgen van ‘machismo’ (stereotiep ‘mannelijk’ gedrag);
  • Trainen van lokale autoriteiten, juridische dienstverleners etc. over het belang van gendergelijkheid.

Gendergelijkheid bevorderen

Het machismo vindt vaak zijn rechtvaardiging in de bijbel. Maar de bijbel kan juist ook gendergelijkheid bevorderen. Zo organiseren we sessies waarin mannen en vrouwen samen de bijbel lezen en bespreken hoe de teksten op een andere manier geïnterpreteerd kunnen worden.

In het dorpje Agua Blanca, hoog in de Andes, komen mannen en vrouwen bij elkaar om bijbelteksten samen te lezen, te bespreken en opnieuw te interpreteren.

Zo vertelt Rogelio (36):

Ik heb geleerd dat in de bijbel staat dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben om voort te bestaan.

Om tot gelijkwaardigheid tussen man en vrouw te komen in Bolivia moet een cultuurverandering plaatsvinden. Dit vraagt om veel geduld. Daarom is Mensen met een Missie al decennialang actief in Bolivia.

 

Bolivia

Mensen met een missie

Dit zijn de mensen met een missie in Bolivia

Emiliana M. Guispe

Emiliana Marquez Guispe strijd voor vrijheid van mannelijke onderdrukking en huiselijk geweld voor Boliviaanse vrouwen.

Bolivia

Elizabeth Gareca-Gareca

In Bolivia is ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen een groot probleem. Elisabeth zet zich in om vrouwendiscriminatie tegen te gaan.

Bolivia

Ana Lia Rodriguez

In Bolivia is huiselijk geweld tegen vrouwen een groot probleem. Ana Lia steunt slachtoffers en maakt hen bewust van hun rechten.

Bolivia

Maria Luz

Elke drie dagen overlijdt in Bolivia een vrouw door huiselijk geweld. Luz leert vrouwen hoe zij uit een situatie van geweld kunnen komen.

Bolivia

Dit zijn onze mensen met een missie

Emiliana M. Guispe

Emiliana Marquez Guispe strijd voor vrijheid van mannelijke onderdrukking en huiselijk geweld voor Boliviaanse vrouwen.

Bolivia

Elizabeth Gareca-Gareca

In Bolivia is ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen een groot probleem. Elisabeth zet zich in om vrouwendiscriminatie tegen te gaan.

Bolivia Vrouwenrechten

Ana Lia Rodriguez

In Bolivia is huiselijk geweld tegen vrouwen een groot probleem. Ana Lia steunt slachtoffers en maakt hen bewust van hun rechten.

Bolivia Vrouwenrechten

Maria Luz

Elke drie dagen overlijdt in Bolivia een vrouw door huiselijk geweld. Luz leert vrouwen hoe zij uit een situatie van geweld kunnen komen.

Bolivia Vrouwenrechten

Dit is wat ons uniek maakt


usp

Lokaal

We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
usp

Dialoog

Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
usp

Religie

We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.