13 januari 2020

Jongerenuitwisseling in Kenia

Terug naar nieuwsoverzicht

Begin januari reizen op uitnodiging van Mensen met een Missie twaalf jongeren uit Nederland én Indonesië naar Kenia. De reden? Een uitwisseling met leeftijdsgenoten op het gebied van deradicalisering, het tegengaan van discriminatie en gewapend extremisme.
In alle drie de landen krijgen de jongeren te maken met dezelfde problematiek, maar het antwoord hierop verschilt per land. Reden genoeg om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 

Het overgrote deel van de wereldbevolking bestaat uit jongeren. Samen kunnen we de wereld veranderen. Laten we daarmee beginnen tijdens de jongerenuitwisseling in Kenia. – Phyllis uit Kenia

Kenia
De laatste 10 jaar zijn interreligieuze spanningen en radicalisering in Kenia toegenomen. Het gevoel van achterstelling onder moslim gemeenschappen (11% van de bevolking) leidt tot isolement. Het maakt vooral jongeren vatbaar voor rekrutering door gewelddadige radicale groepen zoals Al Shabaab. De overheid treedt met harde hand op in het aanpakken van terrorisme, wat het gevoel van achterstelling alleen maar vergroot.
In Kenia zet Mensen met een Missie zich met lokale organisaties in voor samenwerking tussen jongeren en politie. Jongeren van verschillende geloofsovertuigingen worden bewustgemaakt, getraind en met elkaar in contact gebracht om meer begrip voor elkaar te krijgen. Samen gaan ze het gesprek met de lokale politie aan om wederzijds begrip te creëren en politiegeweld te verminderen.

Indonesië
In Indonesië gebruiken extremistische groepen Social Media om haat te zaaien. Hoewel deze groepen in de minderheid zijn, hebben ze wel veel invloed op de politiek en het bredere publiek. Mensen met een Missie werkt samen met een gigantisch Indonesisch jongerennetwerk. Uit verschillende delen van Indonesië laten deze jongeren via sociale media een tegengeluid horen door positieve berichten over diversiteit en tolerantie te delen. Met succes. Meer lezen? Klik hier

Nederland
In de Haagse Schilderswijk wordt er gewerkt met talentontwikkeling. Stichting Jeugdwerk stimuleert, activeert en ondersteunt jongeren in talent- en competentieontwikkeling, zodat zij later in hun eigen kracht staan en zich waardevol voelen in hun omgeving en de maatschappij. Ook worden ouders aangemoedigd betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Hoe hebben de jongeren de uitwisseling ervaren?
Ben je benieuwd naar wat de jongeren hebben meegemaakt in Kenia en wat ze van elkaar hebben geleerd? Je leest het via deze link én in ons nieuwste magazine dat in april uitkomt.

Hier alvast een voorproefje van Mary (28) uit Kenia:
“Toen we hoorden over de uitwisseling dachten we niet dat het zo groots zou worden. We dachten dat de Indonesiërs en Nederlanders langs zouden komen en dat we met elkaar zouden praten, lachen en delen, maar er is een hoop gebeurd in de afgelopen 5 dagen. De ervaring zorgde echt voor beweging. Het was een eye-opener.
Door de activiteiten en de uitwisseling leerden we meer over elkaars cultuur, maar ook over onszelf. In Kenia denken we vaak dat we het al best wel goed voor elkaar hebben, maar we hebben zoveel geleerd. Het heeft ons doen inzien hoe we de activiteiten met onze mede-jongeren nog verder kunnen verbeteren. Maar ook wat voor bergen we al hebben verzet”

Mensen met een Missie werkt in Kenia, onder andere met KECOSCE en IRCK, aan religieuze tolerantie. Met lokale vrouwen- en jongerenleiders en religieuze leiders uit verschillende religieuze groepen wordt de rekrutering van jongeren door extremistische groeperingen tegengegaan. Ook werkt Mensen met een Missie op lokaal niveau aan betere relaties tussen religieuze gemeenschappen onderling. De inzet in Kenia is onderdeel van het programma “Freedom of Religion and Belief” dat Mensen met een Missie in zowel Kenia als Pakistan en Indonesië uitvoert. De jongerenuitwisseling is hier onderdeel van. Alle artikelen die Mary uit Kenia over de uitwisseling schreef zijn via deze link terug te vinden. Het artikel van Sari uit Indonesië kan je hier teruglezen.