27 mei 2024

Bruggen bouwen: De kracht van de Interfaith Experience

Terug naar nieuwsoverzicht

Mensen met een Missie zet zich in voor het bevorderen van vrede en wederzijds begrip met onder andere de Interfaith Experience (IFE). Dit innovatieve programma is ontwikkeld om muren tussen verschillende religieuze groepen af te breken en een gemeenschap van bruggenbouwers te creëren die zich inzetten voor interreligieuze samenwerking.

Wat is de Interfaith Experience?
Het doel van de Interfaith Experience is het bevorderen van vrede door bruggen te bouwen tussen verschillende religieuze groepen. Het streeft ernaar muren van vooroordelen en overtuigingen die leiden tot conflict af te breken, door deelnemers uit diverse geloofsgemeenschappen aan te moedigen om in gesprek te gaan en samen te werken.

De Interfaith Experience maakt gebruik van ervaringsleren, waarbij persoonlijke en gedeelde ervaringen, emoties en levensverhalen centraal staan

De IFE maakt gebruik van ervaringsgericht leren, waarbij de nadruk op persoonlijke en gedeelde ervaringen, emoties en levensverhalen. Wij geloven namelijk in de transformatieve kracht van gedeelde, participatieve en persoonlijke interacties. Zo ontwikkelen deelnemers persoonlijke inzichten en gemeenschapsrelaties, waardoor wederzijds respect en begrip toenemen en culturele en religieuze verschillen worden overstegen. Dit vergroot hun vermogen om samen te werken aan projecten en initiatieven, wat uiteindelijk bijdraagt aan meer harmonieuze en vreedzame gemeenschappen.

Waarom is de Interfaith Experience belangrijk?
In de huidige wereld, waar religieuze verschillen vaak leiden tot conflicten en verdeeldheid, biedt de IFE een ruimte waar mensen met verschillende geloofsachtergronden samenkomen om van en over elkaar te leren. Door begrip en respect te stimuleren, helpt het programma de misvattingen en vooroordelen op te lossen die gemeenschappen vaak verdelen. Deze aanpak heeft bewezen effectief te zijn in het bevorderen van vreedzaam samenleven en wederzijds respect onder diverse religieuze groepen.

In de huidige wereld, waar religieuze verschillen vaak leiden tot conflicten en verdeeldheid, biedt de IFE een ruimte waar mensen met verschillende geloofsachtergronden samenkomen om van en over elkaar te leren

Belangrijke aspecten van de Interfaith Experience
De Interfaith Experience is een unieke reis die ongeveer zes maanden duurt, beginnend met een intensieve vijfdaagse interreligieuze workshop. Belangrijke aspecten van de IFE zijn:

  • Persoonlijke reflectie en verbinding: Deelnemers nemen deel aan diepe persoonlijke reflectie en delen hun ervaringen, wat hen helpt hun eigen vooroordelen en misvattingen te confronteren en te overwinnen.
  • Gemeenschapsopbouw: De IFE biedt deelnemers de middelen en vaardigheden om interreligieuze bruggenbouwers te worden in hun eigen gemeenschappen, door zelf interreligieuze vredesinitiatieven op te zetten.
  • Professionele begeleiding: Ervaren begeleiders van Mensen met een Missie, in samenwerking met lokale trainers, zorgen voor een respectvolle en veilige omgeving voor alle deelnemers, waardoor ze gevoelige kwesties openlijk en eerlijk kunnen verkennen.
  • Duurzame impact: Na de initiële workshop ontvangen deelnemers voortdurende ondersteuning door coaching en follow-upbijeenkomsten, zodat de inzichten en vaardigheden die ze hebben opgedaan, worden toegepast en duurzaam zijn.

De initiële meerdaagse workshop bestaat uit een aantal zorgvuldig ontwikkelde activiteiten die persoonlijke reflectie, gemeenschapsbetrokkenheid en interreligieuze dialoog bevorderen:

  • Vertrouwensopbouw: Tijdens onder andere persoonlijke introducties delen deelnemers verhalen over hun geloof in een oordeelvrije omgeving.
  • Geloofsverkenning: Tijdens discussies en diepgaande introspectie-oefeningen verkennen deelnemers hun persoonlijke waarden en overtuigingen en hoe deze invloed hebben op hun interacties met mensen van andere geloofsovertuigingen.
  • Vooroordelen overwinnen: Door middel van rollenspellen en begeleide groepsdialogen pakken deelnemers veelvoorkomende stereotypen en misvattingen over elkaars religies aan, met als doel vooroordelen te identificeren en te overwinnen.
  • Gemeenschapsopbouw: Deelnemers werken aan een projectplan voor hun eigen gemeenschappen, waarbij ze de opgedane kennis en inzichten gebruiken om interreligieuze samenwerking te bevorderen. Ze worden aangemoedigd dit plan in de maanden na de workshop daadwerkelijk uit te voeren.
  • Reflectie en viering: De laatste dag richt zich op reflectie en planning voor toekomstige interreligieuze activiteiten, zodat deelnemers klaar zijn om wat ze hebben geleerd in hun gemeenschappen toe te passen.

De initiële meerdaagse intensieve workshop is slechts het begin van een traject van zes maanden. Na de workshop gaan deelnemers over tot het implementeren van de opgedane kennis en plannen in hun gemeenschappen. Gedurende deze maanden worden ze begeleid door de facilitators en zijn er regelmatige check-ins met en tussen deelnemers. Deze lange looptijd zorgt ervoor dat deelnemers de ervaringen en lessen van de IFE op duurzame wijze kunnen integreren in hun dagelijks leven en gemeenschappen.

Na de workshop gaan de deelnemers een fase in waarin ze het geleerde en de plannen implementeren in hun gemeenschap

Impact en Resultaten
De resultaten van de Interfaith Experience zijn diepgaand. Eerdere deelnemers hebben dialogen op gang gebracht in hun gemeenschappen, discriminerende praktijken aangepakt en samen over religieuze grenzen heen gewerkt om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Van het creëren van nationale vrouwendesks in religieuze rechtbanken tot het bevorderen van jeugdforums voor conflictoplossing, de impact is tastbaar en verreikend. Deelnemer Shamsa uit Kenia benadrukt de impact van het programma: “Het was een eye-opener voor mij als moslimvrouw. De geweldloze methoden zorgden voor een vrije en niet-oordelende sfeer, wat mij het meest hielp.”

De Interfaith Experience is al met succes uitgevoerd in landen als Kenia, India en Uganda. Tijdens de IFE in Uganda in 2023 is een uitgebreid impactonderzoek uitgevoerd, waarmee de resultaten gemeten zijn. Met de Interfaith Experience creëert Mensen met een Missie een wereldwijd netwerk van vredesbouwers die zijn uitgerust met relevante vaardigheden en inzichten om blijvende vrede en eenheid in hun gemeenschappen te bevorderen.