Hartelijk dank voor uw steun!

Namens Janeeta, María, Abakar en al onze partners en deelnemers uit de 14 landen waarin Mensen met een Missie werkzaam is, bedankt voor uw steun. U zorgt voor een wereld waarin we toenadering tot elkaar zoeken in plaats van afstand creëren.

Met warme groet, 

Mensen met een Missie