23 september 2022

Een hand uitsteken tegen polarisatie

Terug naar nieuwsoverzicht

Den Haag, 23 september 2022 – Op maandag 19 september heeft Mensen met een Missie het Manifest tegen Polarisatie aangeboden aan Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip. Het manifest dient als oproep aan de overheid om een coalitie te vormen tegen verdeeldheid in de samenleving, en weer in gesprek te komen met elkaar.

Het Manifest is een petitie die ruim 13.000 keer ondertekend is door mensen die willen dat er wat gedaan wordt aan de groeiende verdeeldheid en verharding van de samenleving. In het Manifest gaat Mensen met een Missie in op het verslechterende publieke debat en de groeiende onverdraagzaamheid onderling tussen mensen met verschillende meningen, achtergronden of geloofsopvattingen.

Hoewel tegenstellingen al langer sudderen, zijn ze in rap tempo de afgelopen jaren steeds verder gegroeid door kwesties als de toeslagenaffaire, coronacrisis, de vluchtelingencrisis en de Russische inval in Oekraïne. Ook deze week tijdens Prinsjesdag en de daaropvolgende Algemene Beschouwingen werd duidelijk dat de verdeeldheid op politiek en sociaal gebied toeneemt.

Volgens directeur van Mensen met een Missie Rick van der Woud komt deze toename vaak door onvermogen: “Mensen willen wel, maar weten ook gewoon vaak niet goed hóe ze weer met elkaar in gesprek kunnen komen.” Mensen met een Missie vindt dat hier een verantwoordelijkheid voor de regering ligt om mensen dichter bij elkaar te brengen.

De organisatie wil graag haar kennis en vaardigheden, opgedaan in onder andere landen als Burundi, Irak, Zuid-Sudan en de Filipijnen, inzetten in Nederland om de overheid te helpen mensen bij elkaar te brengen. Mensen met een Missie heeft veel succes geboekt in gebieden waar sluimerende (gewapende) conflicten op de loer liggen, door middel van het faciliteren van ontmoeting en dialoog tussen verschillende etnische, religieuze en culturele groeperingen.

Met het aanbieden van het Manifest wil Mensen met een Missie de politiek motiveren om zich actief op te stellen, en aanjager worden van een maatschappij-brede coalitie om polarisatie in Nederland tegen te gaan. Uiteindelijk moeten zo lokaal en kleinschalig niveau meer initiatieven ontstaan die dialoog faciliteren tussen partijen die lijnrecht tegen over elkaar staan.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip vindt dit ook een belangrijk onderwerp: “Ik geloof enorm in de stille meerderheid, en hen weer het zelfvertrouwen geven om hun stem te gebruiken. Dat is ook de een van de redenen dat ik naar Den Haag ben gekomen.”

Wat staat er in het manifest tegen polarisatie?
Mensen met een Missie vraagt de politiek alles in het werk te stellen om de polarisatie terug te dringen. Samen zetten we de volgende stappen.
1. Bouw culturen waarbinnen het veilig is voor tegenstellingen
2. Geef het goede voorbeeld en verbind
3. Wees integer, transparant en eerlijk
4. Daag uit tot oplossingen en niet tot strijd
5. Faciliteer een plek voor een gesprek
6. Omarm de kritische burger van goede wil