Mannen in de bres tegen geweld en voor gelijke rechten van vrouwen.

Benodigd budget: € 20.000

Trainingen van specifieke beroepsgroepen, trainingen van leraren, methode ontwikkeling door leraren, training van jonge mannelijke leiders en organisatiekosten.

‘Voor een toekomst met gelijke rechten voor vrouwen, is het nodig de rol van de vrouw te transformeren van object naar subject.’ Dit zegt Elizabeth Gareca-Gareca, die zich in Bolivia met tomeloze energie inzet tegen vrouwendiscriminatie. De in Bolivia heersende ‘machismo-cultuur’ gaat ervan uit dat mannen dominant en vrouwen onderdanig moeten zijn

Maatschappelijke instellingen als scholen, kerken, politiebureaus en ziekenhuizen houden deze cultuur in stand. Het ‘machismo’ geldt extra sterk in beroepsgroepen als militairen, politieagenten en chauffeurs.

Werken aan een cultuuromslag

Mensen met een Missie werkt in Bolivia aan een cultuur van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. De verandering moet op gang gebracht worden door een gericht programma, waarin juist voor mannen een belangrijke rol is weggelegd. Bij hen moet de verandering beginnen. In de afgelopen jaren is daar al ervaring mee opgedaan door een samenwerking van Mensen met een Missie met de lokale organisatie ‘Levantate Mujer’. In de steden Sucre, La Paz en Alto worden projectactiviteiten uitgevoerd die gendergelijkheid bevorderen. Speerpunten zijn het terugdringen van geweld en het accepteren door mannen dat vrouwen gelijke rechten en eigen denkbeelden mogen hebben.

Scholen zijn bij uitstek geschikt om met jonge generaties te werken aan een cultuur van gelijkwaardigheid.

In 2019 willen wij nog meer focussen op de mannen van de jongste generaties (omdat hun denkbeelden nog niet vastomlijnd zijn en nog bijgestuurd kunnen worden) en op beroepsgroepen die traditioneel een sterke machocultuur kennen.

De trainingen en workshops gaan in op vragen als: wat is mannelijk, wat zijn alternatieve manieren van man zijn en wat is het belang van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw? Hierdoor kunnen de deelnemers bijdragen aan een cultuur van geweldloosheid.

Impact van uw financiële bijdrage

Met uw financiële bijdrage helpt u mee om de cultuurverandering op gang te brengen die noodzakelijk is om tot gelijkwaardigheid tussen man en vrouw te komen. U helpt mee om het geweld tegen vrouwen te stoppen en vrouwen een stem te geven in de maatschappij.


Julie Mingeli

Marlies van Eunen


Wilt u persoonlijk van gedachten wisselen? Ik sta voor u klaar.

U kunt mij bereiken op +31657782964 en per e-mail.

Of laat uw gegevens achter en ik neem contact met u op.
  Lees hier hoe Mensen met een Missie omgaat met je gegevens en betaalinformatie.
  Mensen met een Missie legt je gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je deze informatie niet wilt ontvangen kun je dat aan ons laten weten via Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag of via info@mensenmeteenmissie.nl.


  Dit is wat ons uniek maakt


  usp

  Lokaal

  We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
  usp

  Dialoog

  Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
  usp

  Religie

  We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.