Fonds op naam

Een andere manier om Mensen met een Missie te steunen, is om een fonds op naam op te richten. U bepaalt ook zelf de doelstelling waarvoor de baten vanuit dit fonds dienen te worden aangewend. De afspraken die hierover met u worden gemaakt, worden vastgelegd in een overeenkomst. U kunt aan dit fonds uw eigen naam, de naam van de oorspronkelijke inbrenger van het vermogen of van een bestaande familiestichting verbinden.

Zelf de doelstelling bepalen

Het werk van Mensen met een Missie voor vrede en verzoening vertaalt zich in de landen waar Mensen met een Missie werkt, naar verschillende programma’s. Het is goed mogelijk dat één van deze programma’s u bijzonder aanspreekt of dat een bepaald land of een specifieke regio u na aan het hart ligt. Wij bieden u graag een gesprek aan met onze programma regisseurs zodat u meer over ons werk te weten komt. Zo kunt u goed geïnformeerd de doelstelling van uw fonds op naam bepalen.

Uw voordelen bij een Fonds op Naam bij Mensen met een Missie:

  • u bepaalt zelf aan welk programma van Mensen met een Missie in welk land of welke regio uw fonds bijdraagt;
  • Uw bijdrage is volledig fiscaal aftrekbaar;
  • Mensen met een Missie richt uw Fonds op Naam kosteloos op;
  • u wordt ontlast van de organisatorische en administratieve werkzaamheden;
  • u ontvangt op regelmatige basis een beschrijvende en financiële rapportage./li>

Een fonds op naam instellen kan bij leven, maar ook via een beschikking in uw testament. Ook is het mogelijk om in een combinatie van een schenking bij leven en een nalatenschap een fonds op naam in te stellen.

Minimum startvermogen

Voor het instellen van een fonds op naam hanteert Mensen met een Missie een minimum startvermogen van € 50.000. U kunt zelf aangeven of het gehele vermogen of alleen het rendement mag worden besteed aan het beoogde doel. De schenking, of het rendement daaruit, wordt ingezet ten behoeve van de (deel)financiering van één van onze projecten of programma’s.

ANBI-Status

Mensen met een Missie is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor geniet u als donateur belastingvoordeel. Lees hier meer over onze ANBI-status.


Julie Mingeli

Marlies van Eunen


“Het mooie van mijn werk is dat ik een brug mag zijn tussen de mens en de wens.”

U kunt mij bereiken op +31657782964 en per e-mail.

Of laat uw gegevens achter en ik neem contact met u op.
  Lees hier hoe Mensen met een Missie omgaat met je gegevens en betaalinformatie.
  Mensen met een Missie legt je gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je deze informatie niet wilt ontvangen kun je dat aan ons laten weten via Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag of via info@mensenmeteenmissie.nl.


  Dit is wat ons uniek maakt


  usp

  Lokaal

  We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
  usp

  Dialoog

  Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
  usp

  Religie

  We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.