Onderzoek naar de religie en spiritualiteit van Dalits en Adivasi

Benodigd budget: € 13.500

Onderzoek door een instituut, vijf bezoeken van experts, veldwerk, vergoeding reiskosten, rapportage

In India is sprake van extreme ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen. Dalits (kastelozen) en Adivasi (inheemsen) worden onderdrukt en gediscrimineerd. Dat leidt vaak tot onvrede tussen deze groepen en de hindoe-meerderheid.

break

Extreme ongelijkheid

Dalits en Adivasi worden van hun land verjaagd of hun dorpen krijgen geen toegang tot voorzieningen als water, elektriciteit en het wegennet. Kinderen gaan vaak niet naar school, omdat het te ver is of omdat hun ouders ontmoedigd zijn. Vrouwen worden mishandeld en verkracht; de daders blijven ongestraft.

Werken aan vredesopbouw

Mensen met een Missie werkt aan vredesopbouw tussen Dalits en Adivasi en anderzijds hindoes. Daarvoor is het nodig om de spiritualiteit en religiositeit van Dalits en Adivasi te onderzoeken om deze beter te begrijpen.

Zuster Lilly van partnerorganisatie MVT zet zich om kasteloze meisjes en vrouwen een plaats te geven in de Indiase samenleving

Het beeld heerst dat Dalits en Adivasi geen eigen religie mogen hebben. In de afgelopen jaren gebruiken de Hindu-nationalisten steeds meer dwang en geweld om Adivasi en Dalits te ‘hindoeïseren’. Daardoor dreigt hun religieuze en spirituele leven te verdwijnen. En dat terwijl religieus zelfbewustzijn juist een positieve rol kan spelen in de emancipatie, vredesopbouw en bevordering van mensenrechten.

Gepland onderzoek

Is hun religie een mechanisme om onderdrukking, uitbuiting en marginalisering te accepteren? Of is het een bron van hoop op een beter leven op basis van eigenwaarde en daarmee een kiem van verzet en protest tegen onderdrukking en marginalisering? Dit soort vragen willen we beantwoorden met behulp van een in 2019 gepland onderzoek. De antwoorden helpen om het huidige programma van vredesopbouw en verzoening te verdiepen en te versterken.

Resultaten en conclusies

In het rapport dat na het veldwerk verschijnt komen conclusies ten aanzien van het emancipatorisch potentieel van de Dalits en Adivasi. Bovendien worden praktische aanbevelingen gedaan over hoe hun religieuze en spirituele elementen een bijdrage kunnen leveren aan de vredesopbouw.

Impact van uw financiële bijdrage

Mensen met een Missie gelooft in de verbindende kracht van religie. Dit onderzoek brengt mensen samen. Vertegenwoordigers van verschillende religies gaan met elkaar in gesprek. Met als beoogd resultaat dat uitsluiting van Dalits en Adivasi wordt tegengegaan.


Julie Mingeli

Marlies van Eunen


Wilt u persoonlijk van gedachten wisselen? Ik sta voor u klaar.

U kunt mij bereiken op +31657782964 en per e-mail.

Of laat uw gegevens achter en ik neem contact met u op.
  Lees hier hoe Mensen met een Missie omgaat met je gegevens en betaalinformatie.
  Mensen met een Missie legt je gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je deze informatie niet wilt ontvangen kun je dat aan ons laten weten via Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag of via info@mensenmeteenmissie.nl.


  Dit is wat ons uniek maakt


  usp

  Lokaal

  We werken in gemeenschappen en dorpen, omdat we geloven dat echte verandering van onderop komt.
  usp

  Dialoog

  Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
  usp

  Religie

  We geloven in de sociale en verbindende kracht van religie. Voor ons is religie onderdeel van de oplossing.