Bolivia staat bekend om zijn uitgestrekte zoutvlaktes, panfluitmuziek en kleden in de prachtigste kleuren. Maar dit land heeft ook een donkere kant.

Geweld tegen vrouwen is een groot probleem. Zeven op de tien vrouwen in Bolivia krijgen te maken met lichamelijk of seksueel geweld. Mensen met een Missie werkt aan het terugdringen van geweld tegen vrouwen.

Zo werken wij aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen in Bolivia

  1. Verspreiden van informatie over vrouwenrechten, zodat vrouwen leren dat het niet normaal is om geslagen te worden;
  2. Begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van geweld;
  3. Trainen van vrouwen en jongeren als ambassadeurs tegen geweld, zodat ze tegen weerwoord kunnen geven aan bijvoorbeeld overheidsfunctionarissen of politieagenten;
  4. Mannen kennis laten maken met andere vormen van mannelijkheid dan het ‘machismo’;
  5. Trainen van lokale autoriteiten, juridische dienstverleners etc. over het belang van gendergelijkheid.

Bolivia is een gelovig land: zo’n 90% van de mensen is katholiek. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt vaak bevestigd en gerechtvaardigd door bijvoorbeeld bepaalde bijbelteksten.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.