In India komt Mensen met een Missie op twee bevolkingsgroepen: de Dalits (kastelozen) en inheemse bevolkingsgroepen (Adivasi). Ondanks grondwettelijke garanties worden de rechten deze groepen regelmatig geschonden.

Mensen met een Missie richt zich op de bewustwording van Dalits en Adivasi, zodat zij zichzelf als gelijkwaardige burgers zien, hun eigen rechten kennen en durven opkomen voor hun rechten.

Als je doneert voor onze projecten in India, draag je bij aan het verbeteren van de levenssituatie van de Dalits en de Adivasi. Wil je weten wat wij kunnen doen met jouw donatie? Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

€ 3,-

Tweedaagse training voor één para juridische vrijwilliger om zijn of haar capaciteiten in de handhaving van de rechten van Dalits te versterken.

€ 4,-

Deelname van een politieagent aan een voorlichtingsbijeenkomst over de situatie van Dalits met als doel sympathie voor Dalits te creëren.

€ 4,-

Deelname van een Dalits vrouw aan een ééndaagse training ter bewustmaking van haar rechten en ter versterking van haar weerbaarheid.

€ 7,-

Deelname van een Adivasi-jongere aan een leiderschapstraining om actief te worden binnen een belangengroep van en voor Adivasi.

€ 8,-

Tweedaagse training voor één para juridische veldwerker om de capaciteiten in de handhaving van de rechten van Dalits te versterken.

€ 23,-

Het voorbereiden en aanspannen van een rechtszaak tegen wreedheden en geweld begaan tegen Adivasi.

€ 24,-

Training van een Adivasi-jongere om politiek actief te worden en zich verkiesbaar te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

€ 102,-

De onkostenvergoeding per maand voor een voltijds para-juridische veldwerker die in Adivasi of Dalits gemeenschappen mensen helpt om conflicten op te lossen, voorlichting geeft over hun rechten en rechtsbijstand verleent.

Meer weten over ons werk in India?

PROJECTEN INDIA

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.